Borstprothese

Een borstprothese is een uitwendig hulpmiddel dat de borst volledig of gedeeltelijk vervangt. Er zijn gebruiksklaar verkrijgbare borstprotheses, maar de borstprothese kan ook op maat voor u gemaakt worden. De borstprothese valt onder hulpmiddelenzorg.

Wat krijgt u vergoed?

Basispolis
100%
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Eigen bijdrage

Voor een borstprothese geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

De kosten van een borstprothese tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft voor een borstprothese een voorschrift nodig van een arts of mammacare-verpleegkundige. Heeft u een op maat gemaakte borstprothese nodig, dan heeft u bij het voorschrift ook een verklaring nodig dat een gebruiksklaar verkrijgbare borstprothese niet mogelijk of niet verantwoord is.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor een borstprothese terecht bij een gecontracteerde leverancier van hulpmiddelen. Een niet-gecontracteerde aanbieder moet een S.E.M.H. erkende hulpmiddelenleverancier zijn en moet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in het Reglement hulpmiddelen.

Wilt u gebruik maken van een leverancier met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Dan heeft u vooraf toestemming van ons nodig. Stuur uw voorschrift met offerte naar:

Salland Zorgverzekeringen
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.  

En verder

U krijgt een borstprothese in eigendom. De minimale gebruiksduur van een borstprothese is 24 maanden. Lees het Reglement hulpmiddelen voor informatie over de vervanging van een borstprothese.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023