Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) bestaat uit een combinatie van interventies gericht op gezond eten, meer bewegen en eventuele toevoeging op maat van psychologische interventies ter ondersteuning van de gedragsverandering. Een gecombineerde leefstijlinterventie wordt in de vorm van een zorgprogramma aangeboden. Het zorgprogramma bestaat uit individuele sessies en sessies die in groepsverband worden aangeboden en er is een onderscheid in een behandelfase en een onderhoudsfase. Het zorgprogramma duurt 24 aaneengesloten maanden (2 jaar).

Wat krijgt u vergoed?

U heeft recht op de zorgprogramma's die staan in de Lijst aangewezen zorgprogramma’s GLI. Deze lijst kan gedurende het jaar worden aangepast.
Basispolis
bij overgewicht met gezondheidsrisico: 100%, na verwijzing huisarts
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Wanneer komt u in aanmerking voor vergoeding?

U heeft recht op een gecombineerde leefstijlinterventie, als u 18 jaar of ouder bent en minimaal een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) heeft volgens de indicatiecriteria uit de NHG-richtlijn Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas. 

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor GLI.

Eigen risico

De kosten van de GLI tellen niet mee voor het eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist.

Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • zorgaanbieder die als leefstijlcoach staat geregistreerd in het register van de Beroepsvereniging van Leefstijlcoaches Nederland (BLCN)
  • fysiotherapeut die met aantekening Leefstijlcoach staat geregistreerd in het Individueel Register Fysiotherapie van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie
  • oefentherapeut die met aantekening Leefstijlcoach staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
  • diĆ«tist die met aantekening Leefstijlcoach staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
  • een door ons gecontracteerde zorggroep

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023