INNOVATIEBUDGET

 

Wij organiseren al een aantal jaren de Salland Clubactie. Een actie waarbij sportverenigingen voor mooie sponsorbedragen kunnen sparen. Vorig jaar is het landelijke sportakkoord gelanceerd. Vervolgens is er per gemeente een sportakkoord geformeerd. Omdat wij sport erg belangrijk vinden, willen we hier ook een wezenlijke bijdrage aan leveren.

 

Heeft u als sportvereniging een sociaal-maatschappelijk idee waarmee u een nieuwe groep mensen in beweging brengt? Of heeft u een idee dat aansluit bij het lokale sportakkoord? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage uit het innovatiebudget. Doet uw sportvereniging nog niet mee aan de Salland Clubactie en wilt u wel een idee indienen? Dat is natuurlijk geen enkel probleem. U komt ook in aanmerking voor één van de budgetten. Heeft u interesse in de Salland Clubactie? Dan kunt u dat aangeven in het aanmeldformulier.

 

We starten met budgetten voor de gemeente Deventer, Zwolle en Apeldoorn. Het totale budget per gemeente is €4500,-. Dit bedrag verdelen we onder 4 verenigingen. Inwoners uit de regio stemmen op het beste idee, daarop wordt de verdeling gebaseerd.

 

  • De vereniging met de meeste stemmen krijgt €2000,-
  • De vereniging die tweede wordt, krijgt €1250,-
  • De vereniging die op de derde plaats eindigt, krijgt €750,-
  • De vereniging die op de vierde plaats eindigt, krijgt €500,-

 

In het najaar starten we met de andere gemeenten waarin we actief zijn met de Salland Clubactie. Wilt u op de hoogte blijven wanneer we in uw gemeente actief zijn? Laat het ons weten!

Richtlijnen voor het idee

Om in aanmerking te komen voor nominatie, moet het idee wel aan een paar voorwaarden voldoen.

Sociaal-maatschappelijk

 

Het idee dient een sociaal-maatschappelijk doel.


In beweging

 

Het idee brengt een nieuwe groep personen in beweging.

 

Plan van aanpak

 

Er is een plan van aanpak geschreven voor dit idee.

 

Óf

Sportakkoord

 

Het idee sluit aan bij één van de pijlers van het lokale sportakkoord.

 

 

 

 


 

Wij geven de voorkeur aan ideeën met een looptijd langer dan een half jaar of ideeën van structurele aard. Alle overige voorwaarden kunt u lezen op een aparte pagina. 

 

Wilt u een idee indienen? Dat kan via het aanmeldformulier. U heeft hier tot en met 14 juni 2021 de tijd voor.

Het innovatiebudget vanuit de Salland Clubactie
Gele boom
Voetballende mannen