Ivf en icsi

Ivf is een afkorting voor in-vitrofertilisatie. Een ivf-behandeling bestaat uit:

  1. Een hormonale behandeling om de rijping van eicellen in het lichaam van de vrouw te bevorderen.
  2. Een follikelpunctie.
  3. De bevruchting van eicellen en het kweken van embryo’s in het laboratorium.
  4. Het terugzetten van 1 of 2 embryo’s in de baarmoederholte van de vrouw met als doel zwangerschap te laten ontstaan.


De icsi-behandeling is een bijzondere vorm van een ivf-behandeling. Icsi staat voor intracytoplasmatische sperma injectie. Bij een icsi-behandeling vindt er een extra handeling in het laboratorium plaats.

Wat krijgt u vergoed?

U heeft recht op de eerste, tweede en derde ivf-poging of icsi-behandeling en de daarbij horende medicatie als u jonger bent dan 43 jaar bij de start van de poging en er sprake is van een medische indicatie. Als u jonger bent dan 38 jaar heeft u bij de eerste en tweede poging recht op terugplaatsing van maximaal 1 embryo.

Een ivf-poging telt pas als poging als een follikelpunctie is geslaagd, ongeacht de kwaliteit (bijvoorbeeld rijp of onrijp) of het aantal bij de punctie verkregen eicellen. Alleen pogingen die daarna zijn afgebroken, tellen mee voor het totaal aantal van 3 pogingen. Een ivf-poging na een doorgaande zwangerschap telt als een nieuwe, 1e poging. Dat geldt ook als die zwangerschap voortijdig is afgebroken. Een icsi-poging is in dat opzicht gelijk aan een ivf-poging.

In dit verband is een doorgaande zwangerschap: 

  • een zwangerschap van ten minste 10 weken, gerekend vanaf het moment dat een follikelpunctie is geslaagd 
  • als sprake is van het terugplaatsen van ingevroren bewaarde embryo(‘s), een zwangerschap van ten minste 9 weken en 3 dagen, gerekend vanaf het moment van implantatie van de ingevroren bewaarde embryo(’s) 
  • een spontaan ontstane zwangerschap van ten minste 12 weken na de datum van de laatste menstruatie. 
 
Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorg
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen
  

Eigen bijdrage

Voor een ivf- of icsi-behandeling geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van een ivf-behandeling of een icsi-behandeling mee voor uw verplicht eigen risico en eventuele vrijwillig eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist.

Bij wie kunt u terecht?

Een ivf-centrum mag de zorg verlenen.

Buitenland

Het is mogelijk dat uw ivf- of icsi-behandeling en bijbehorende medicatie niet volledig vergoed wordt als u deze ondergaat in het buitenland. Daarom adviseren wij u om voor u aan het behandeltraject begint bij ons te informeren wat de hoogte van de vergoeding zal zijn voor het geplande traject. Zo komt u niet voor financiële verrassingen te staan. Als een opname deel uitmaakt van de zorg heeft u schriftelijke toestemming van ons nodig voordat u de zorg krijgt. 

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023