Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar kan regeltaken overnemen van mantelzorgers, zodat zij minder worden belast. U kunt een mantelzorgmakelaar inschakelen als u mantelzorg ontvangt of als u mantelzorger bent.
De kosten van de inzet van de mantelzorgmakelaar kunnen niet door de mantelzorger én door degene die de mantelzorg krijgt, worden gedeclareerd. Wij vergoeden de kosten maar 1 keer.

Wat krijgt u vergoed?


Basispolis
Geen
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
80% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar
Top
80% tot maximaal € 350,- per kalenderjaar

Eigen bijdrage

Wij vergoeden 80% van de kosten van een mantelzorgmakelaar tot bovengenoemde maximumbedragen per kalenderjaar. Kosten boven dit maximumbedrag zijn voor uw eigen rekening.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico voor vergoedingen vanuit aanvullende verzekeringen.

Bij wie kunt u terecht?

Een mantelzorgmakelaar die is ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (BMZM) mag de zorg verlenen. Kijk op de website van de BMZM voor meer informatie.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van onze vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten ongecontracteerde zorg 2023