Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas

De Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas, oftewel de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor kinderen, is een zorgprogramma op maat, gericht op gezond eten, meer bewegen en eventuele psychologische hulp. Het zorgprogramma op maat bestaat uit individuele sessies en heeft een behandelfase en een onderhoudsfase. Het zorgprogramma duurt 24 aaneengesloten maanden (2 jaar).

Wat krijgt u vergoed?

Als de verzekerde jonger dan 18 jaar is, heeft de verzekerde recht op:

  • een brede anamnese door de centrale zorgverlener (het vaste aanspreekpunt voor het kind en gezin)
  • begeleiding en coördinatie van de juiste zorg en ondersteuning op het juiste moment door de juiste professional voor kind en gezin door de centrale zorgverlener. In dat geval moet een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor kinderen onderdeel uitmaken van het plan van aanpak. Uit het plan van aanpak moet gemotiveerd blijken dat de verzekerde op een GLI voor kinderen is aangeweze
  • een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor kinderen. De verzekerde moet dan wel minimaal een matig verhoogd gewicht gerelateerd gezondheidsrisico (GGR) hebben volgens de indicatiecriteria uit de NHG-richtlijn Obesitas en het Addendum voor kinderen op de Zorgstandaard Obesitas


De verzekerde heeft recht op de zorgprogramma's die staan in de Lijst aangewezen zorgprogramma’s GLI voor kinderen. Deze lijst kan tussentijds wijzigen.

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorg
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

 

Eigen risico

Nee

Eigen bijdrage

Nee

Wat moet u regelen?

U heeft een verwijzing nodig van een huisarts, jeugdarts of een medisch specialist.

Waar kunt u terecht?

Brede anamnese en begeleiding en coördinatie door de centrale zorgverlener:

  • Een jeugdverpleegkundige met een aanvullende specifieke opleiding tot centrale zorgverlener met aandacht voor kennis van het sociaal- en zorgdomein, specifiek gericht op jeugd en gezin
  • Een door ons gecontracteerde zorggroep

 

GLI voor kinderen:

  • De door ons aangewezen zorgaanbieders voor elk van de zorgprogramma's die staan in de Lijst aangewezen zorgprogramma’s GLI voor kinderen.
  • Een door ons gecontracteerde zorggroep

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023