Audiologische zorg

Audiologische zorg bestaat uit:

  • onderzoek naar de gehoorfunctie
  • advies over de aan te schaffen gehoorapparatuur
  • voorlichting over het gebruik van de apparatuur
  • noodzakelijke psychosociale zorg door problemen met de gestoorde gehoorfunctie
  • hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taalstoornissen bij kinderen


Wat krijgt u vergoed?

 U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van kosten van audiologische zorg.


Basispolis
100%, na verwijzing huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of triage-audicien
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor audiologische zorg.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van audiologische zorg mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of triage-audicien. De geldigheidsduur van de verwijzing is 9 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de wijziging is afgegeven.

Bij wie kunt u terecht?

Een audiologisch centrum mag de zorg verlenen. U vindt een audiologisch centrum via onze online Zorgzoeker.

Gaat u voor audiologische zorg naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de Tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg (medisch-specialistische zorg). Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening. Dit geldt voor vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023