Kinderopvang bij ziekenhuisopname

Met onze aanvullende pakketten Plus en Top krijgt u vergoeding van kinderopvang bij uw ziekenhuisopname.

Wat krijgt u vergoed?

We vergoeden kinderopvang vanaf de 11e dag dat u aaneengesloten voor zorg bent opgenomen in een ziekenhuis. De vergoeding geldt voor een periode van maximaal 3 maanden. Het moet wel gaan om zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uw kinderen moeten jonger zijn dan 12 jaar en ook bij ons verzekerd zijn. De vergoeding geldt alleen voor kinderopvang in verband met uw opname. De vergoeding geldt niet voor het aantal uren kinderopvang dat normaal al was geregeld los van de ziekenhuisopname.

Basispolis
Geen
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
maximaal € 20,- per dag vanaf de 11e dag van opname voor maximaal drie maanden
Top
maximaal € 20,- per dag vanaf de 11e dag van opname voor maximaal drie maanden

Eigen bijdrage

Wij vergoeden maximaal € 20 per dag. Als de prijs voor de kinderopvang hoger is dan onze maximale vergoeding, dan betaalt u zelf het verschil.

Eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Alleen kindercentra en gastouderbureaus die zijn opgenomen in het landelijk register kinderopvang mogen de opvang bieden.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van onze vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten ongecontracteerde zorg 2023