Logeerhuis

Wanneer u bent opgenomen in een ziekenhuis, vergoeden we het verblijf in een logeerhuis van één of meer bezoekende gezinsleden. Het gezinslid/de gezinsleden moet/moeten op hetzelfde adres als u wonen en bij ons verzekerd zijn. De maximale vergoeding geldt voor het totaal aantal bezoekende gezinsleden dat verblijft in het logeerhuis.

Wat krijgt u vergoed?

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus maximaal € 25 / dag tot maximaal € 250 / kalenderjaar
Top maximaal € 25 / dag tot maximaal € 500 / kalenderjaar

Eigen bijdrage

Wij vergoeden maximaal € 25 per dag voor verblijf in een logeerhuis tot de bovengenoemde maximumbedragen per kalenderjaar. Als de prijs voor verblijf hoger is dan onze maximale vergoeding, dan betaalt u zelf het verschil.

Eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Wat moet u regelen?

Bij het indienen van de rekening moet u een bewijs van opname meesturen.

Bij wie kunt u terecht?

Het logeerhuis moet zijn verbonden aan het ziekenhuis. Als er geen logeerhuis in de buurt is of er is geen plaats beschikbaar, dan heeft u recht op vergoeding van verblijf in een pension. Een voorbeeld van een logeerhuis is een Ronald McDonald Huis.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van onze vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten ongecontracteerde zorg 2023