Ooglidcorrectie

Bij een ooglidcorrectie laat u het teveel aan huid verwijderen als u verslapte of verlamde bovenoogleden heeft.

U komt in aanmerking voor vergoeding van een ooglidcorrectie wanneer:

  • u door uw verslapte of verlamde bovenoogleden een ernstige beperking van uw gezichtsvermogen heeft
  • uw aandoening het gevolg is van een aangeboren afwijking
  • uw aandoening het gevolg is van een bij de geboorte aanwezig chronische aandoening

Wat krijgt u vergoed?


Basispolis
100%, bij ernstige gezichtsveldbeperking, aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening (na verwijzing huisarts/medisch specialist)
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Eigen bijdrage

Voor een ooglidcorrectie geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft voor een ooglidcorrectie een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist.

Voor vergoeding van een ooglidcorrectie heeft u schriftelijke toestemming van ons nodig, voordat u de zorg krijgt. Bij uw aanvraag voor de vergoeding stuurt u een kopie mee van de verwijzing door uw huisarts of een medisch specialist.

Een aanvraag om toestemming kunt u sturen naar:

Salland Zorgverzekeringen
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Bij wie kunt u terecht?

Een ziekenhuis, medisch specialist of een oogkliniek mag de ooglidcorrectie uitvoeren.


Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023