Sportmedisch advies

We vergoeden (een deel van) sportmedisch onderzoek en (sportblessure)consulten. 


Onder sportmedisch advies vallen geen keuringen, zoals een rijbewijs-, vliegers-, ballonvaarders-, of duikerskeuring.

Wat krijgt u vergoed in 2024?

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen
Aanvullende verzekering
Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus maximaal € 125 per kalenderjaar
Top maximaal € 250 per kalenderjaar

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor sportmedisch advies.

Eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt terecht bij een sportmedische instelling die is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI). Op de website van de Sportgeneeskunde Nederland vindt u een sportmedische instelling bij u in de buurt. Als u een rekening indient, dan moet hierop vermeld staan dat de instelling is aangesloten bij de FSMI.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van onze vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten ongecontracteerde zorg 2023