Uw zorg? Onze zorg!

Het zorgkantoor in uw regio helpt u graag met het regelen van de juiste zorg.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Het zorgkantoor in uw regio helpt u graag met het regelen van de juiste zorg.

Heeft u, of iemand in uw omgeving, 24 uur per dag intensieve zorg of permanent toezicht nodig? Bijvoorbeeld, omdat er sprake is van vergevorderde dementie of een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking? Dan heeft u misschien recht op een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ). 

Van WLZ-indicatie tot zorg die bij u past

Het zorgkantoor in uw regio regelt de zorg voor mensen met een WLZ-indicatie. Het maakt niet uit bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. Iedereen die in Nederland woont of werkt kan terecht bij het zorgkantoor in zijn/haar regio.

U kunt bij het zorgkantoor terecht voor:

  • Informatie over het aanvragen van uw WLZ-indicatie;
  • Informatie over de verschillende manieren waarop u WLZ-zorg kunt inzetten;
  • Informatie over regionale zorgaanbieders die WLZ-zorg aan u kunnen leveren;
  • Ondersteuning en bemiddeling bij het vinden van de WLZ-zorg die bij u past. U kunt, indien gewenst, ook terecht bij een (gratis) onafhankelijke cliĆ«ntondersteuner. Het zorgkantoor kan u informeren over de mogelijkheden.

Bent u benieuwd welk zorgkantoor de zorg in uw regio regelt? Vul dan op de website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) uw postcode in.

Heeft u een vraag over uw zorg en komt u er zelf niet uit? Bijvoorbeeld, omdat u niet goed weet bij welk loket u zich moet melden? Neem gerust contact op met onze ZorgGids, zij helpt u graag verder! Samen bepalen we de snelste route naar de oplossing voor uw hulpvraag.

Vragen over het aanvragen van een Wlz-indicatie:

Hoe vraag ik een Wlz-indicatie aan?

U vraagt een Wlz-indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt op basis van objectieve criteria of u hiervoor in aanmerking komt. Om tot een oordeel te komen verzamelt het CIZ informatie, bijvoorbeeld over uw gezondheid en thuissituatie. En er volgt ook altijd een gesprek met u zelf.

Tijdens de aanvraag kunt u zich laten ondersteunen, bijvoorbeeld door uw partner of familie. Ook kunt u gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Het zorgkantoor in uw regio geeft u hier graag meer informatie over.

Hoe gaat het verder als ik een Wlz-indicatie heb ontvangen?

U kunt Wlz-zorg bij u thuis of in een zorginstelling krijgen. Met uw Wlz-indicatie heeft u recht op een volledig zorgpakket. Afhankelijk van uw situatie bevat dit pakket verschillende zorgvormen, zoals persoonlijke verzorging, verpleging en huishoudelijke hulp. Het zorgkantoor betaalt de Wlz-zorg rechtstreeks aan de zorgverlener als u gebruik maakt van zorg die door het zorgkantoor is ingekocht. Ook is het mogelijk om zelf Wlz-zorg in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Merk wel op dat u een eigen bijdrage moet betalen voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarmee betaalt u zelf een deel van de kosten. De hoogte van de Eigen Bijdrage en de factuur ontvangt u van het CAK.

Wij raden u aan om eerst contact op te nemen met het zorgkantoor in uw regio, voordat u beslist hoe u de Wlz-zorg wilt regelen. Uw zorgkantoor vertelt u graag over de verschillende manieren waarop u zorg kunt inzetten en aanbieders die deze zorg in uw regio leveren. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken. U kunt, indien gewenst, ook terecht bij een (gratis) onafhankelijke cliëntondersteuner. Het zorgkantoor kan u informeren over de mogelijkheden.

Wilt u dat iemand contact met u opneemt? Vul dan gerust het contactformulier in.

Hoe regel ik mijn zorg als ik geen Wlz-indicatie heb?

Heeft u langdurige zorg nodig, maar komt u niet in aanmerking voor een Wlz-indicatie? Als u thuiszorg nodig heeft, dan kunt u dat via uw zorgverzekeraar regelen. Denk daarbij aan het toedienen van medicijnen en hulp bij het douchen.

Als u een andere vorm van ondersteuning nodig heeft, zoals begeleiding, dagbesteding, jeugdhulp of beschermd wonen, dan kunt u terecht bij uw gemeente.

Kan ik Wlz-zorg in het buitenland ontvangen?

Een budgethouder mag, op grond van Europees recht, in de EU-landen, de EER-landen en Zwitserland zorg inkopen met zijn pgb, zolang hij verzekerd is. In andere landen mag de budgethouder maar maximaal 13 weken per kalenderjaar zorg inkopen.

Na 6 weken aaneengesloten verblijf in het buitenland kan het pgb-bedrag verlaagd worden als de kosten in dat land gemiddeld lager zijn dan in Nederland. Dat geldt ook voor verblijf langer dan 6 weken in een EU-land, een EER-land of Zwitserland.

Welke ondersteuning is er voor naasten/mantelzorgers?
Verzekerden met een Wlz-indicatie hebben veel zorg nodig. Voor naasten/mantelzorgers kan dat ingrijpend zijn. U kunt als mantelzorger bijvoorbeeld ongerust zijn over de zorg. Of u springt regelmatig in als mantelzorger maar houdt dat niet altijd vol. Wilt u als mantelzorger af en toe ontlast worden? In de Wlz is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden een logeeradres voor de cliënt te regelen. Het zorgkantoor kan u hierover adviseren. Heeft de verzekerde geen Wlz-indicatie, maar bent u als mantelzorger toch ongerust? Neem gerust contact op met onze Zorggids, zij helpt u graag verder! Samen bepalen we de snelste route naar de oplossing voor uw hulpvraag.
Heb ik naast mijn Wlz-indicatie een aanvullende verzekering nodig?

Verblijft u in een Wlz-instelling die ook uw behandeling levert? Voor sommige onderdelen van de Wlz-behandeling is vergoeding opgenomen in Aanvullende verzekeringen. Of het afsluiten van een Aanvullende verzekering zinvol is, is ter eigen afweging. De Wlz-instelling kan u daarbij helpen door informatie te geven over de zorg die zij bieden of kunnen bieden. Ook kan de Wlz-instelling u informeren over de zorg die u kunt verwachten. Voorbeeld: Soms is fysiotherapie integraal onderdeel van de behandeling die door uw Wlz-verblijfsinstelling wordt geleverd en heeft u recht op vergoeding vanuit de Wlz. In andere gevallen is vergoeding uit de aanvullende verzekering aangewezen.

Indien u niet in een Wlz-instelling verblijft die ook uw behandeling levert, bijvoorbeeld omdat uw Wlz-instelling geen behandeling kan leveren of omdat u niet in een Wlz-instelling verblijft, dan heeft uw vanuit de Wlz geen aanspraak op vergoeding van extra zorg en kan een Aanvullende verzekering wenselijk zijn. Uw zorgverzekeraar kan u daarover informeren.

Hoe weet ik of een Wlz-aanbieder goede zorg levert?

Wilt u meer informatie over de kwaliteit van Wlz-zorg bij de zorgaanbieders in uw regio? Zorgaanbieders publiceren ieder jaar een kwaliteitsverslag op hun website. Daarin kunt u lezen hoe het met de kwaliteit gesteld is. Op de website van uw zorgkantoor vindt u welke zorgaanbieders er in uw regio zijn. Op de overheidswebsite www.kiesbeter.nl vindt u ook informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders. U kunt eenvoudig op zorgaanbieder zoeken.

Bent u benieuwd hoe de zorgaanbieders in uw regio beoordeeld worden door cliënten en hun naasten? Inzicht in cliëntervaringen kan waardevol zijn bij het maken van uw zorgkeuze. Op www.zorgkaartnederland.nl vindt u de ervaringen van cliënten en hun naasten.

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over mijn Wlz-zorg?
Bent u niet tevreden met de zorg van uw Wlz-aanbieder? En komt u er samen niet uit? De Wlz beschikt over een klachtenregeling. Iedere zorginstelling heeft een klachtenfunctionaris. Samen met de klachtenfunctionaris kunt u uw klacht bespreken. De functionaris helpt u bij het zoeken naar een oplossing. Ook uw zorgkantoor kan u ondersteunen bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep. U kunt, indien gewenst, ook terecht bij een (gratis) onafhankelijke cliëntondersteuner. Het zorgkantoor kan u informeren over de mogelijkheden.