Onderzoek naar kanker bij kinderen

Verzekerden tot 18 jaar hebben recht op vergoeding van kosten van diagnostiek, coördinatie en registratie van ingezonden lichaamsmateriaal.

Wat krijgt u vergoed?


Basispolis
100%, diagnostiek, coördinatie en registratie (door Prinses Maxima Centrum)
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor onderzoek naar kanker bij kinderen.

Eigen risico

Voor verzekerden tot 18 jaar geldt geen verplicht of vrijwillig eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft voor onderzoek naar kanker bij kinderen een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog of arts verstandelijk gehandicapten.

Bij wie kunt u terecht?

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie mag de zorg verlenen.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023