Oorstandcorrectie

Een oorstandcorrectie corrigeert de stand van de oren als de oren van het hoofd afstaan (flaporen).

Wat krijgt u vergoed?

Vanuit de aanvullende verzekering Top heeft u recht op de vergoeding van een oorstandcorrectie.

De vergoeding voor gecontracteerde zorg is 100%.

De vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg is € 1.500 voor de totale behandeling van beide oren samen.

Basispolis
Geen
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
100%

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op vergoeding van een oorstandcorrectie als u jonger bent dan 18 jaar.

Eigen bijdrage

Voor een oorstandcorrectie geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

De kosten van vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering tellen niet mee voor het eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Een (gecontracteerd) ziekenhuis en een (gecontracteerd) zelfstandig behandelcentrum mogen de oorstandcorrectie uitvoeren. Gecontracteerde zorg is zorg door een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum waarmee wij speciaal voor het verrichten van oorstandcorrecties afspraken hebben gemaakt. Ziekenhuizen waarmee wij algemene afspraken voor medisch-specialistische zorg hebben gemaakt, vallen hier niet onder. Bekijk hier de gecontracteerde aanbieders oorstandcorrectie.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van onze vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten ongecontracteerde zorg 2023