Ketenzorg

U heeft recht op ketenzorg. Ketenzorg betekent dat een groep zorgverleners samenwerkt rondom een specifieke aandoening, waarbij uw huisarts uw aanspreekpunt blijft.  Ketenzorg is er voor personen van 18 jaar en ouder met Diabetes Mellitus type 2, COPD, astma of  met verhoogde kans op hart- en vaatziekten.

Wat krijgt u vergoed?


Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij een gecontracteerde zorggroep
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor ketenzorg.

Eigen risico

De kosten tellen niet mee voor het verplicht of vrijwillig eigen risico. Onder het verplicht en het eventuele vrijwillig eigen risico vallen wel kosten van eventueel (laboratorium)onderzoek in een ziekenhuis of een zelfstandig laboratorium op verzoek van de huisarts.

Wat moet u regelen?

U moet een verwijzing hebben van een huisarts of een medisch specialist voor die onderdelen van de ketenzorg die de huisarts niet zelf verleent.

Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • een gecontracteerde zorggroep. Gecontracteerde zorggroepen zijn te vinden via onze Zorgzoeker
  • een zorgaanbieder die door ons is aangewezen voor het verlenen van huisartsenzorg, preventieve voetzorg en diĆ«tetiek, ieder voor het betreffende onderdeel van de ketenzorg

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023