Hulpmiddelen

Kunt u door het ouder worden, een ziekte of een beperking dagelijkse handelingen niet meer goed uitvoeren? Dan kunnen zorgvuldig gekozen hulpmiddelen helpen. Denk aan een bril, een gehoorapparaat of een rolstoel. Sommige van deze hulpmiddelen vallen onder de basisverzekering, andere niet. Hieronder leest u alles over de vergoeding van hulpmiddelen.

hulpmiddelen vergoeding rolstoel vrouw in geel

Vergoeding hulpmiddelen vanuit de basisverzekering

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een aantal hulpmiddelen en verbandmiddelen (zorg in natura). Welke dat zijn, staat in het Reglement hulpmiddelen.

Voor sommige hulpmiddelen krijgt u ook een tegemoetkoming in de kosten. Dit zijn:

  • zuurstofapparatuur - u heeft recht op een vergoeding voor de stroomkosten van € 0,12 per uur
  • nierdialyse thuis - u heeft recht op een vergoeding voor de kosten. U leest hier meer over op onze vergoedingpagina Dialysezorg 

Wij beoordelen periodiek of onze tegemoetkoming passend is. Mocht dat in uw situatie niet het geval zijn, dan kunt u contact met ons opnemen.

Eigen bijdrage

Voor hulpmiddelen en verbandmiddelen kan een wettelijke eigen bijdrage gelden. Dit staat in het Reglement hulpmiddelen. Voor sommige hulpmiddelen geldt een wettelijke maximale vergoeding. Onder de wettelijke eigen bijdrage vallen ook de kosten die uitkomen boven die wettelijke maximale vergoeding. Deze kosten zijn dan voor uw eigen rekening. Het kan zijn dat u een vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage (hoorapparaten) of een vergoeding van de eigen bijdrage die overblijft na de wettelijke maximale vergoeding vanuit de basisverzekering (pruiken) krijgt. Of dit zo is, hangt af van uw aanvullende pakket.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten voor hulpmiddelenzorg uit de basisverzekering tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico. Het eigen risico geldt niet voor hulpmiddelen die u in bruikleen krijgt, behalve voor de verbruiksartikelen of gebruikskosten die bij de hulpmiddelen horen.

Wat moet u regelen?

Voor het krijgen van hulpmiddelenzorg moet u een voorschrift hebben. In het Reglement hulpmiddelen leest u welke zorgaanbieder het voorschrift mag afgeven. Hier leest u ook in welke gevallen u schriftelijke toestemming van ons moet hebben voordat u de zorg krijgt en aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen.

Bij wie kunt u terecht?

In het Reglement hulpmiddelen staat welke zorgaanbieders de zorg mogen verlenen. In beginsel moet u gebruik maken van zorg door gecontracteerde zorgaanbieders. U mag kiezen voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, maar dit kan extra kosten voor u opleveren. Dat zit zo:

Als de hulpmiddelenzorg tijdig beschikbaar is bij een gecontracteerde zorgaanbieder, maar u koopt of huurt het hulpmiddel of verbandmiddel bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, is er een maximumvergoeding. We vergoeden in dat geval tot maximaal 80% van de kosten die wij zouden maken als u de zorg van een gecontracteerde zorgaanbieder had gekregen. In dat geval vergoeden wij ook maximaal 80% van de eventuele reparatiekosten van het hulpmiddel.

De kosten van een hulpmiddel dat wij normaal gesproken in bruikleen verstrekken, vergoeden wij in dat geval per kalenderjaar. Wij vergoeden dan maximaal 80% van de kosten. De vergoeding is naar rato van het aantal dagen dat u in dat kalenderjaar recht heeft op die hulpmiddelenzorg en het hulpmiddel daadwerkelijk tot uw beschikking heeft.


Vergoeding hulpmiddelen vanuit aanvullende verzekeringen

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra max. € 100 / kalenderjaar*
Plus max. € 200 / kalenderjaar*
Top max. € 300 / kalenderjaar*

* Vanuit de aanvullende verzekeringen Extra, Plus en Top bieden wij een dekking tot bovengenoemde maximumbedragen per jaar. De vergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:

Heupprotectoren
We vergoeden (deels) heupprotectoren, als u een voorschrift heeft van een arts. Bij het indienen van de nota moet u een kopie van het recept meesturen.

Hoorapparaten
We vergoeden (deels) de kosten van de wettelijke eigen bijdrage van hoorapparaten en (tinnitus)maskeerders.

Plaswekker
We vergoeden (deels) de aanschaf of huur van een plaswekker. Voorwaarde is dat u een voorschrift heeft van een arts. Bij het indienen van de rekening moet u een kopie van het recept meesturen.

Pruiken
We vergoeden (deels) de kosten van een pruik die voor uw rekening blijven na de wettelijke maximale vergoeding vanuit de basisverzekering.

Veelgestelde vragen over hulpmiddelen

Deze vragen krijgen wij vaak.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten 2024.

 

Informatie over 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023