Seksuologie

U heeft vanuit onze aanvullende verzekeringen recht op vergoeding van zorg door seksuologische hulpverleners. 

Wat krijgt u vergoed?


Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen
Aanvullende verzekering
Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus maximaal € 100 per kalenderjaar *)
Top maximaal € 200 per kalenderjaar *)

*) De vergoeding is onderdeel van een groep van verschillende vormen van zorg, waarvoor 1 vergoeding geldt. De maximale vergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor seksuologie. Wel vergoeden wij de kosten tot een maximaal bedrag per jaar. Zijn de kosten van de seksuologische zorg hoger dan het maximale bedrag dat wij vergoeden voor de verschillende onderdelen samen? Het resterende bedrag is dan voor uw eigen rekening.

Eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt terecht bij seksuologische hulpverleners die geregistreerd staan in het register van de Nederlandse Vereniging van Seksuologen (NVVS).

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van onze vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten ongecontracteerde zorg 2023