Nachtelijke thuiszorg voor stervenden

Bij nachtelijke thuiszorg voor stervenden gaat het om ondersteuning in de avond en nacht aan mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. De nachtzorg wordt gegeven door vrijwilligers. Zij verrichten geen medische, verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken. Wel kunnen zij hulp bieden bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken. Met nachtelijke thuiszorg krijgen uw naasten de gelegenheid om rust te nemen of rustig te slapen.

Wat wordt er vergoed?

Vanuit onze aanvullende verzekeringen Plus en Top heeft u recht op vergoeding van vrijwilligershulp voor nachtelijke thuiszorg voor stervenden voor maximaal 1 maand.


Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus maximaal € 100 per kalenderjaar*
Top maximaal € 200 per kalenderjaar*

* De vergoeding is onderdeel van een groep van verschillende vormen van zorg, waarvoor 1 vergoeding geldt. De maximale vergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor nachtelijke thuiszorg. Wel vergoeden wij de kosten tot bovengenoemde maximale bedragen per jaar. Zijn de kosten van de nachtelijke thuiszorg hoger dan het maximale bedrag dat wij vergoeden voor de verschillende onderdelen samen? Het resterende bedrag is dan voor uw eigen rekening.

Eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Vrijwilligers van een organisatie die is aangesloten bij de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ Nederland) mogen de zorg verlenen. Op de website van de VPTZ Nederland vindt u een organisatie bij u in de buurt.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van onze vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten ongecontracteerde zorg 2023