Toestemming voor zorg

Voor sommige zorg heeft u vooraf toestemming van ons nodig. Deze toestemming wordt ook wel een machtiging genoemd. Pas hierna wordt de zorg vergoed. In de meeste gevallen zal uw zorgverlener dit voor u aanvragen. Soms moet u de toestemming zelf aanvragen.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Voor sommige zorg heeft u vooraf toestemming van ons nodig. Deze toestemming wordt ook wel een machtiging genoemd. Pas hierna wordt de zorg vergoed. In de meeste gevallen zal uw zorgverlener dit voor u aanvragen. Soms moet u de toestemming zelf aanvragen.

Wanneer toestemming nodig

Hieronder leest u per zorgsoort voor welke zorg en in welke situaties u toestemming nodig heeft, en wat u hiervoor moet doen. Op alle aanvragen proberen wij binnen 10 werkdagen te reageren. Let op: deze lijst is nog niet volledig. Ook voor andere zorg kan vooraf toestemming nodig zijn.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons Privacy Statement. Uw toestemmingsaanvraag wordt behandeld onder de verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur. Medewerkers die uw toestemmingsaanvraag behandelen, hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur.

Vragen

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met onze medewerkers van Klantcontact. Zij kunnen u ook in contact brengen met de medewerkers uit de functionele eenheid.

Opsturen aanvraag

Een aanvraag voor toestemming kun je mailen naar onze medisch adviseur:

toestemming@salland.nl

Toestemming per zorgsoort