Verblijf in een hospice

Een hospice is een instelling die verblijf en verzorging biedt aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Hospicezorg of palliatieve zorg is erop gericht de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. In een hospice werken verpleegkundigen en verzorgenden die verpleegkundige zorg verlenen. Veel hospices hebben ook een arts in dienst. Hospicezorg wordt ook verleend op een hospiceafdeling van een verpleeghuis en een ziekenhuis. Daarnaast kunt u voor hospicezorg ook naar een bijna-thuis-huis. Het verschil met een hospice is dat in een bijna-thuis-huis alleen vrijwilligers werken. De verpleegkundige zorg wordt verleend door de thuiszorg. De eigen huisarts verleent dan de medische zorg. 

Wat krijgt u vergoed?

We vergoeden een verblijf in een hospice voor kortdurende opvang van terminale patiënten tot maximaal 2 maanden per kalenderjaar. Dat moet wel plaatsvinden in een specifiek daarvoor ingerichte omgeving.
Basispolis
Geen
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
€ 35,- per dag voor maximaal 2 maanden per kalenderjaar. Nachtelijke thuiszorg voor stervenden: maximaal € 100,- per kalenderjaar
Top
€ 35,- per dag voor maximaal 2 maanden per kalenderjaar. Nachtelijke thuiszorg voor stervenden: maximaal € 200,- per kalenderjaar

Eigen bijdrage

Voor uw verblijf in een hospice of ‘Bijna Thuis Huis’ geldt een eigen bijdrage. De hospice of het bijna-thuis-huis brengt de kosten zelf bij u in rekening. De eigen bijdrage is een vergoeding voor onder andere het onderhoud van het pand, de energie en de maaltijden die u gebruikt.

Eigen risico

Voor het verblijf en verzorging in een hospice of bijna-thuis-huis geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Bij een bijna-thuis-huis, een zelfstandig hospice of een hospice-unit van een verpleeghuis of een ziekenhuis.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van onze vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten ongecontracteerde zorg 2023