COVID-19 paramedische herstelzorg

Bent u ziek geweest door het coronavirus en hebt u nog last van ernstige klachten? Dan krijgt u paramedische herstelzorg tot 1 januari 2025 vergoed uit de basisverzekering. Paramedische herstelzorg kan bestaan uit diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en oefentherapie of een combinatie hiervan. 

Wat krijgt u vergoed in 2024?

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering
100% na verwijzing van bijv. een huisarts/medisch specialist 
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start Geen
Extra Geen
Plus Geen
Top Geen 

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor de paramedische herstelzorg na COVID-19.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Wat moet u regelen?

Voor de eerste 6 maanden is een verwijzing door een huisarts of medisch specialist vereist. Een eventuele 2e behandelperiode van maximaal 6 maanden moet ook op verwijzing van een huisarts of medisch specialist. De medisch specialist of huisarts stelt vast of de verzekerde deze zorg moet krijgen. De verwijzing moet uiterlijk 6 maanden na het acute ziektestadium van ernstige COVID-19 afgegeven zijn en de paramedische herstelzorg moet binnen een termijn van 1 maand na afgifte van de verwijzing starten.

Wanneer komt u in aanmerking?

De huisarts of medisch specialist bepaalt op grond van uw klachten of paramedische herstelzorg nodig is en door wie deze zorg verleend moet worden. Het is niet noodzakelijk dat u positief bent getest op het coronavirus. Het is ook niet noodzakelijk dat u opgenomen bent geweest in het ziekenhuis. De medisch specialist of huisarts stelt vast of er waarschijnlijk sprake is geweest van COVID-19. Ook na een herbesmetting met COVID-19 kunt u in aanmerking komen. Het maakt voor de vergoeding van paramedische herstelzorg niet uit of er sprake is van een eerste besmetting of herbesmetting. In geval van een herbesmetting start een nieuw behandeltraject.

Hoeveel behandelingen krijgt u?

Het verschilt per persoon hoeveel zorg nodig is. De vergoeding vanuit de basisverzekering is voor maximaal 50 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie, 10 uur ergotherapie en 7 uur diëtiek gedurende ten hoogste 6 maanden na de eerste behandeling. Na 6 maanden kan bij uitzondering en op indicatie van een huisarts of medisch specialist een 2e behandelperiode van maximaal 6 maanden met dezelfde maximale aantallen aan behandelingen ingaan.  

Alle behandelingen die vallen onder de herstelzorg moeten binnen 6 maanden plaatsvinden. Bij herstelzorg gaat het om integrale zorg. Dat wil zeggen dat verschillende zorgverleners (fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut, diëtist en/of logopedist) samen de zorg geven en dit onderling afstemmen. De huisarts of medisch specialist kijkt welke vormen van paramedische zorg voor u nodig zijn en in welke omvang of voor welke duur. Als u verschillende vormen van paramedische zorg nodig hebt, is het de bedoeling dat alle onderdelen van deze zorg al bij of vlak na de verwijzing worden ingepland. Dan kunnen de verschillende zorgverleners goed samenwerken en de zorg afstemmen.

Overige voorwaarden

Het is nog niet bekend of paramedische zorg bij het herstel na ernstige COVID-19 effect helpt bij langdurige klachten na COVID-19. Het is daarom belangrijk om de effecten van deze behandeling te onderzoeken. Als u paramedische herstelzorg vergoed wilt krijgen, dient u daarom mee te werken aan een landelijk corona-onderzoek. U moet toestemming geven om uw behandelgegevens geanonimiseerd te delen met de onderzoekers. Geeft u geen toestemming? Dan wordt de zorg ook niet vergoed.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023