Geneesmiddelen (medicijnen)

Geneesmiddelen oftewel medicijnen zijn middelen die door een arts worden voorgeschreven om ziektes te genezen, tegen te houden of te voorkomen; of om klachten te verminderen. Het kunnen pillen zijn, maar ook drankjes, druppels, crème of zalf, inhalators, pleisters of injecties. Alle geneesmiddelen worden streng gecontroleerd op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Pas als een geneesmiddel is goedgekeurd, wordt het toegelaten op de Nederlandse markt. Geneesmiddelen die je in de apotheek krijgt, zijn dus van goede kwaliteit en veilig te gebruiken. 

 

alles over de vergoeding geneesmiddelen en medicijnen

Basisdekking van geneesmiddelen

Vergoedingen vanuit de basisverzekering

Eigen risico

Staat uw geneesmiddel niet op de Lijst voorkeursgeneesmiddelen én u bent 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht of vrijwillig eigen risico. U leest meer over ons voorkeursbeleid hieronder op de pagina.

Eigen bijdrage

U betaalt per kalenderjaar maximaal € 250 wettelijke eigen bijdrage voor alle geneesmiddelen die u gebruikt samen. Op Medicijnkosten.nl kunt u per medicijn opzoeken hoe hoog de eigen bijdrage is.

Wat moet u regelen?

U heeft een recept nodig om vergoeding van een geneesmiddel te krijgen. Het recept kan onder andere door van uw huisarts of specialist worden uitgeschreven. Hiermee gaat u naar uw apotheek. Uw arts zal in veel gevallen het recept direct naar uw apotheek sturen.

Voor sommige geneesmiddelen heeft u tevens van tevoren schriftelijke toestemming van ons nodig. Voor andere geneesmiddelen is naast een recept een artsenverklaring nodig. In het Reglement farmacie vindt u meer informatie. Ook uw voortschrijvend arts kan u meer vertellen.

Bij wie kunt u terecht?

Geneesmiddelen worden uitgegeven door apotheken en apotheekhoudende huisartsen. Dieetpreparaten worden ook geleverd door speciale leveranciers.

Voorkeursbeleid

Soms zijn voor een bepaald type geneesmiddel meerdere soorten en merken verkrijgbaar, die verschillen in prijs. In die gevallen wijzen wij een voorkeursmiddel aan. Vaak is dit het goedkoopste middel. Dit aanwijzen van geneesmiddelen noemen we voorkeursbeleid. Elke maand bekijken we opnieuw welke geneesmiddelen wij als voorkeursgeneesmiddel aanwijzen. Hierdoor kan het gebeuren dat u ineens een andere verpakking of een anders uitziende pil van uw apotheker krijgt. Toch is de stof die in de pil zit hetzelfde, en de hoeveelheid van de stof ook, waardoor de pil even goed werkt, ook al ziet hij er anders uit. U hoeft dus niet bang te zijn dat het voorkeursgeneesmiddel minder goed is.

U vindt de geneesmiddelen die wij als voorkeursgeneesmiddel aan hebben gewezen op onze Lijst voorkeursgeneesmiddelen.

Veelgestelde vragen over geneesmiddelen

Deze vragen krijgen wij vaak.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023