Alternatieve geneesmiddelen en geneeswijzen

Alternatieve geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die niet onder de reguliere geneesmiddelen vallen. Alternatieve geneeswijzen zijn behandelwijzen en therapieën die buiten de gewone medische zorg vallen.

 


Wat krijgt u vergoed?

Alternatieve geneesmiddelen

Wij vergoeden alleen antroposofische en homeopathische geneesmiddelen die zijn opgenomen in de G-standaard van Z-index.

Alternatieve geneeswijzen

U heeft recht op vergoeding van de volgende behandelingen:
- acupunctuur
- ademhalings- en ontspanningstherapie methode Van Dixhoorn
- antroposofische euritmie
- antroposofische psychotherapie
- antroposofische therapie
- chirofonetiek therapie
- chiropractie
- cranio-sacraaltherapie
- energetische therapie
- fytotherapie
- gestalttherapie
- haptotherapie
- (klassieke) homeopathie
- hypnotherapie
- integratieve psychotherapie
- kinesiologie
- kunstzinnige therapie
- lichaamsgerichte psychotherapie
- neuraaltherapie
- neurofeedback
- manuele therapie E.S. (Egg Shell)
- mesologie
- musculoskeletale geneeskunde
- osteopathie
- orthomanuele geneeskunde
- orthomoleculaire geneeskunde
- psychotherapie
- reflexzonetherapie
Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus maximaal € 40,- per behandeldag tot maximaal € 350,- per kalenderjaar*
Top maximaal € 40,- per behandeldag tot maximaal € 500,- per kalenderjaar*

* De maximale vergoeding geldt voor alternatieve geneesmiddelen en alternatieve geneeswijzen samen.

Eigen bijdrage

Voor alternatieve geneesmiddelen geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico voor vergoedingen vanuit de aanvullende verzekeringen.

Wat moet u regelen?

Voor alternatieve geneesmiddelen heeft u een recept nodig van een arts of van uw alternatieve zorgaanbieder. De alternatieve zorgaanbieder moet voldoen aan de voorwaarden van de Lijst alternatieve zorgaanbieders.

Het is belangrijk dat deze gegevens op de rekening staan:
de geldige persoonlijke AGB-code van de zorgaanbieder
de geldige AGB-code van de praktijk
de beroepsvereniging of koepelvereniging waarbij de zorgaanbieder is aangesloten of lid van is en/of het register waarin de zorgaanbieder ingeschreven staat
een overzicht van de behandelingen per dag 
een duidelijke omschrijving van de behandeling (de zogeheten prestatiecode)
Anders kunnen wij de kosten niet vergoeden. 

Bij wie kunt u terecht?

Alternatieve geneesmiddelen

U kunt terecht bij een apotheek of apotheekhoudende huisarts.

Alternatieve geneeswijzen

U kunt terecht bij een alternatief genezer of therapeut die een geldige persoonlijke en praktijk AGB-code heeft en voldoet aan de voorwaarden van de Lijst alternatieve zorgaanbieders. In de lijst staat de beroepsvereniging of koepelvereniging waarbij de zorgaanbieder moet zijn aangesloten of waarvan de zorgaanbieder lid moet zijn en/of in welk register de zorgaanbieder ingeschreven moet zijn. U heeft alleen recht op vergoeding van consulten of behandelingen die vallen onder het specifieke gebied waarvoor de beroepsvereniging, koepelvereniging of het register in het overzicht is opgenomen.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van onze vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten ongecontracteerde zorg 2023