Ki-, kid- of iui-behandeling

Een ki-, kid- en iui-behandeling zijn manieren om binnen de baarmoeder tot een bevruchting van een eicel te komen.

  • kunstmatige inseminatie (ki): een arts brengt zaad van de partner of een donor in de baarmoedermond
  • kunstmatige inseminatie donor (kid): u maakt voor de kunstmatige inseminatie gebruik van het zaad van een spermadonor
  • intra uterine inseminatie (iui): een arts brengt de zaadcellen hoog in de baarmoeder in om tot een bevruchting te komen
U heeft bij kid geen recht op vergoeding van de kosten van de donor en het donorzaad.

Vergoedingen

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op de vergoeding van de ki-, kid- of iui-behandeling en de medicijnen die voor de behandeling nodig zijn (als er sprake is van een medische indicatie).

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij een medische indicatie
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen
 

Eigen bijdrage

Voor een ki-, kid- of iui-behandeling geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

De kosten van de ki-, kid- of iui-behandeling tellen mee voor uw verplicht eigen risico en eventuele vrijwillig eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft voor een ki-, kid- of iui-behandeling een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor een ki-, kid- of iui-behandeling terecht bij een ziekenhuis dat hiervoor een vergunning heeft. Gaat u naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de Tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg (voor medisch-specialistische zorg). Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten 2024.

 

Informatie over 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023