Sterilisatie

Een sterilisatie is een ingreep waardoor iemand onvruchtbaar wordt. Een sterilisatie is mogelijk bij mannen en vrouwen.

Wat krijgt u vergoed?

Vanuit de aanvullende verzekering Top heeft u recht op vergoeding van een sterilisatie. Kiest u voor een zorgverlener met wie wij een contract hebben, dan wordt de ingreep 100% vergoed. Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan krijgen mannen (personen met mannelijke geslachtskenmerken) maximaal
€ 300 vergoeding voor de totale behandeling. Vrouwen (personen met vrouwelijke geslachtskenmerken) krijgen maximaal € 1.000 voor de totale behandeling vergoed. Dit verschil in vergoeding komt doordat de kosten voor sterilisatie van mannen over het algemeen lager liggen en door een huisarts kunnen worden uitgevoerd. Vrouwen moeten voor de ingreep naar het ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum, wat de ingreep duurder maakt. Op deze manier bieden wij een passende vergoeding voor alle verzekerden die deze ingreep ondergaan. 

Basispolis
Geen
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
100%

Eigen bijdrage

Voor een sterilisatie geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

De kosten van vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering tellen niet mee voor het eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Een ziekenhuis en een zelfstandig behandelcentrum mogen de zorg verlenen. Gecontracteerde zorg is zorg door een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum waarmee wij speciaal voor het verrichten van sterilisaties afspraken hebben gemaakt. Ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra waarmee wij algemene afspraken voor medisch specialistische zorg hebben gemaakt, vallen hier niet onder. Ook huisartsen waarmee wij speciaal voor het verrichten van sterilisaties afspraken hebben gemaakt, mogen de zorg verlenen. Huisartsen waarmee wij algemene afspraken voor huisartsenzorg hebben gemaakt, vallen hier niet onder.

Bekijk hier de gecontracteerde zorgverleners voor sterilisatie.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van onze vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten ongecontracteerde zorg 2023