Spataderbehandeling

Spataderen zijn verwijde aderen die meestal in de benen voorkomen. U herkent spataderen als vergrote en bochtige aderen in het been. Ze ontsieren niet alleen uw benen, maar kunnen ook pijn geven. Een spataderbehandeling kan dan een oplossing bieden. Een fleboloog is een arts die gespecialiseerd is in de behandeling van spataderen.

Wat krijgt u vergoed?

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% (bij medische noodzaak en behandeling in een regulier ziekenhuis)
Aanvullende verzekering
Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top maximaal € 200 per kalenderjaar

Wanneer komt u in aanmerking?

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van een spataderbehandeling als er een medische indicatie is. Uw behandelend arts is op de hoogte van de voorwaarden van vergoeding uit de basisverzekering en kan u vertellen of u aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering.
Als u niet in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de basisverzekering, kunt u een vergoeding krijgen als u de aanvullende verzekering Top heeft afgesloten.

Eigen bijdrage

Voor spataderbehandeling geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, dan telt de behandeling vanuit de basisverzekering mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico. Als de behandeling vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering, dan telt het niet mee voor het eigen risico.

Wat moet u regelen?

Voor een spataderbehandeling heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Dit geldt zowel voor de behandeling die vanuit de basisverzekering als de aanvullende verzekering vergoed wordt. Als de behandeling vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt, stuurt u een kopie van de verwijzing mee met de declaratie.

Bij wie kunt u terecht?

Voor behandeling van spataderen kunt u terecht bij een medisch specialist die werkt als fleboloog.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023