Stoppen met roken-programma

Vergoeding 'stoppen met roken'-programma 2021

 1. Wat is een 'stoppen met roken'-programma?
 2. Vergoeding stoppen met roken in 2021
 3. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners
 4. Geen wettelijke eigen bijdrage
 5. Eigen risico
 6. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is een 'stoppen met roken'-programma?

Wanneer u wilt stoppen met roken, dan kunt u hiervoor een ‘stoppen met roken’-programma volgen. Geneesmiddelen kunnen deel uitmaken van het ‘stoppen met roken’-programma.

Begeleiding bij stoppen met roken, anders dan bij een programma, kan ook onderdeel zijn van huisartsenzorg, medisch specialistische zorg, verloskundige zorg of basis ggz.
 

U heeft geen recht op een stoppen-met-roken-programma als u begeleiding bij stoppen met roken krijgt als onderdeel van ketenzorg.

2. Vergoeding stoppen met roken in 2021

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van kosten van één ‘stoppen met roken’-programma per kalenderjaar. Medicijnen worden alleen vergoed als u een 'stoppen met roken'-programma volgt. Vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top heeft u één keer per drie kalenderjaren recht op vergoeding van een Allen Carr cursus of een laserbehandeling van Prostop.

 

Waar moet u op letten:

Ziekenhuizen hebben wij niet gecontracteerd voor Stoppen met Roken programma’s. Indien u, in het kader van een ziekenhuisbehandeling, zorg bij de longarts ontvangt om te stoppen met roken dan wordt medicatie niet vergoed.

 

GGZ instellingen hebben wij ook niet gecontracteerd voor Stoppen met Roken programma’s. Een eerstelijns psycholoog of 2e lijns psychiater mag wel advies geven over het stoppen met roken en medicatie uitschrijven, maar ook deze medicatie wordt niet vergoed.

 

Per 1 januari 2016 is bij het voorschrijven van stoppen-met-roken medicatie vermelding van de letters SMR op een recept voldoende. Huisartsen hoeven daarnaast geen aanvullend formulier aan te leveren. Voorwaarde is dat de medicatie onderdeel is van een begeleid SMR-programma.

 

Zorgverzekering Vergoeding 
Basisverzekering één ‘stoppen met roken’-programma per kalenderjaar

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 
Start geen
Extra geen
Plus maximaal € 100,- per drie kalenderjaren
Top maximaal € 200,- per drie kalenderjaren

3. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

4. Geen wettelijke eigen bijdrage

U betaalt geen wettelijke eigen bijdrage voor het ‘stoppen met roken’-programma uit de basisverzekering.

5. Eigen risico

De kosten van het stoppen-met-rokenprogramma zijn opgenomen in het overzicht ‘Aangewezen zorg buiten het eigen risico’. De kosten tellen daarom niet mee voor het verplicht eigen risico. De kosten tellen wel mee voor het eventuele vrijwillig eigen risico.

6. Bij wie kunt u terecht?

De volgende zorgaanbieders mogen het 'stoppen met roken'-programma aanbieden:

 • een huisarts;
 • een zorgaanbieder die:
  • is geregistreerd in het Kwaliteitsregister stoppen met roken; en
  • het programma (de interventie) aanbiedt waarmee hij/zij geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister stoppen met roken. De aangeboden interventie moet voldoen aan de Zorgstandaard tabaksverslaving 2019. Het register kunt u raadplegen via www.kwaliteitsregisterstopmetroken.nl;

 • een door ons gecontracteerde zorgaanbieder voor stoppen met roken.


Voor een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering moet de behandeling worden gegeven door een aanbieder van de Allen Carr cursus of door Prostop.

 

U vindt de gecontracteerde zorgaanbieders in onze zorgzoeker. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.


< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering