Overige geneeskundige (huisartsen)zorg

Vergoeding zorgverzekering 2021

  1. Wat is overige geneeskundige (huisartsen)zorg?
  2. Verwijzing nodig
  3. Vergoeding in 2021
  4. Geen wettelijke eigen bijdrage
  5. Geen eigen risico
  6. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is overige geneeskundige (huisartsen)zorg?

Overige geneeskundige (huisartsen)zorg is zorg die grenst aan huisartsenzorg. Hiervoor heeft de Nederlandse Zorgautoriteit aparte prestatiebeschrijvingen vastgesteld. De overige geneeskundige (huisartsen)zorg omvat:

  • geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten.

2. Verwijzing nodig

Voor overige geneeskundige zorg heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, verpleegkundig specialist of physician assistant.

3. Vergoeding in 2021

Vanuit de basisverzekering heeft u in 2021 recht op deze vergoeding.
 

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%

 

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

4. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor overige geneeskundige (huisartsen)zorg.

5. Geen eigen risico

De kosten van overige geneeskundige (huisartsen)zorg tellen niet mee voor uw eigen risico.

6. Bij wie kunt u terecht?

U kunt terecht bij de volgende zorgaanbieders:

  • een gekwalificeerde en landelijk geregistreerde arts, waarvan de criteria zijn bepaald door de Registratie commissie Geneeskundige Specialisten (RGS) van de KNMG.

Met onze zorgzoeker vindt u een zorgverlener bij u in de buurt. Voor vragen over overige geneeskundige (huisartsen)zorg kunt u bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering