Basisverzekering: fysiotherapie en vergoeding op een rij

Bij klachten aan spieren, gewrichten of zenuwen kan fysiotherapie verlichting bieden.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Bij klachten aan spieren, gewrichten of zenuwen kan fysiotherapie verlichting bieden.

Wordt u op dit moment vaak behandeld door een fysiotherapeut? Bijvoorbeeld vanwege een chronische aandoening? Of verwacht u in 2024 of 2024 fysiotherapie nodig te hebben? Dan is het slim u te verdiepen in de basisverzekering.

Fysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering in sommige gevallen vergoed. Wordt uw behandeling niet vergoed vanuit de basisverzekering? Dan zou het handig kunnen zijn om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Wij zetten alle informatie graag voor u op een rijtje!

Aanvullend verzekeren voor fysiotherapie
Weet u al dat u geen vergoeding voor uw fysiotherapie krijgt vanuit de basisverzekering? Bekijk dan eens de dekking van onze 4 aanvullende verzekeringen Start, Extra, Plus en Top.

Fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start 6 zittingen per kalenderjaar
Extra 9 zittingen per kalenderjaar
Plus 15 zittingen per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 zittingen manuele therapie
Top 25 zittingen per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 zittingen manuele therapie

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden.

Benieuwd wat u betaalt voor een zorgverzekering bij Salland? Bereken dan vrijblijvend uw maandelijkse premie.

De basisverzekering: fysiotherapie wordt in deze gevallen vergoed

  • De vergoedingen voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering verschillen voor kinderen en volwassenen.

Kinderen tot 18 jaar

Heeft uw kind een aandoening zoals genoemd op onze lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie? Dan heeft zij of hij recht op een vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering. De lijst met aandoeningen en de vergoedingen voor fysiotherapie in 2024 kunnen wijzigen. Op onze website vindt u altijd de meest actuele informatie.

Naar de vergoedingenpagina fysiotherapie en oefentherapie

Staat de aandoening niet op de lijst? Dan heeft uw zoon of dochter altijd recht op een vergoeding van de eerste 9 behandelingen per kalenderjaar. Bieden de eerste 9 behandelingen niet het juiste resultaat? Dan heeft uw kind recht op aansluitend nogmaals 9 behandelingen.

Volwassenen vanaf 18 jaar

Ook voor volwassenen geldt dat zij recht hebben op een vergoeding van fysiotherapie als de aandoening staat op onze lijst ‘Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie’. Daarnaast heeft u recht op een vergoeding in de volgende gevallen:

  • bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot maximaal de eerste 9 behandelingen (eenmalig);gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine. U heeft in dit geval recht op 37 behandelingen voor een periode van 12 maanden. Ook de eerste 20
  • behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering, wat bij de andere aandoeningen niet het geval is;

  • gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van uw heup- of kniegewricht. U heeft in dat geval recht op maximaal de eerste twaalf behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden.

  • gesuperviseerde oefentherapie bij COPD, als sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie. U heeft in dat geval recht op:
  • als sprake is van klasse A van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties: maximaal de eerste vijf behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden;
  • als sprake is van klasse B van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties en van een matige ziektelast of een voldoende fysieke capaciteit: maximaal de eerste zevenentwintig behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden na aanvang van de behandeling en maximaal drie behandelingen per 12 maanden in de daarop volgende jaren;
  • als sprake is van klasse B van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties en van een hoge ziektelast en een beperkte fysieke capaciteit of als sprake is van klasse C of D van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties: maximaal de eerste zeventig behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden na aanvang van de behandeling en maximaal tweeënvijftig behandelingen per 12 maanden in de daarop volgende jaren;
  • voorwaardelijk toegelaten fysiotherapie.

De lijst met aandoeningen en de vergoedingen voor fysiotherapie in 2024 kunnen wijzigen. Op onze website vindt u altijd de meest actuele informatie.

Overstappen: een andere zorgverzekeraar in 2024

De basisverzekering is voor iedereen verplicht en vergoedt de belangrijkste zorg. Bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, ambulancevervoer, ziekenhuiszorg en medicijnen. Elk jaar kan de basisverzekering wijzigen. Welke zorg onder de basisverzekering valt, is grotendeels gelijk voor iedere zorgverzekeraar. Wel kunnen de premies en vergoedingen per verzekeraar verschillen. Ook heeft u niet bij elke verzekeraar dezelfde keuze uit zorgverleners.

Wat is een naturapolis?

Een restitutieverzekering is een stuk duurder dan een naturaverzekering. Bij Salland sluit u een naturaverzekering af. U kunt via onze zorgverzekering zorg afnemen bij een gecontracteerde zorgaanbieder. Wij betalen dan direct de kosten aan de zorgverlener. We hebben contracten met een ruime, landelijke keuze aan zorgverleners waar u terecht kunt. Kiest u voor een zorgverlener waarmee nog geen afspraken zijn gemaakt? Dan gelden er maximumtarieven. 

Bereken uw premie

Meer over onze verzekeringen