Vergoeding 75% tot maximaal € 1.000 in TandTop: orthodontie verzekering

Wilt u een orthodontie verzekering afsluiten, bijvoorbeeld omdat uw kind een beugel krijgt?
Bereken mijn premie
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Wilt u een orthodontie verzekering afsluiten, bijvoorbeeld omdat uw kind een beugel krijgt?
Bereken mijn premie

Kies dan uit onze 3 aanvullende tandartsverzekeringen:

Deze kunt u afsluiten naast uw basisverzekering. Daarin is een vergoeding van tandartskosten voor volwassenen niet opgenomen. Een verzekering afsluiten bij Salland is mogelijk als u inwoner bent van Gelderland of Overijssel. U heeft bij ons ruime, landelijke keuze uit zorgverleners. Onze tandartsverzekeringen vergoeden alle erkende behandelingen bij de tandarts. Voor de orthodontist geldt dit tot 18 jaar. Orthodontie voor volwassenen wordt niet vergoed, behalve in bijzondere gevallen. Onze productvergelijker helpt u kiezen uit de tandartsverzekeringen.

Onze vergoedingen voor een orthodontist verzekering

Bij ons ontvangt u een jaarlijkse vergoeding in plaats van een eenmalig bedrag. Deze vergoeding kan oplopen 75% tot maximaal € 1.000 in TandTop euro wanneer u onze TandTop verzekering kiest. Periodieke controles vergoeden wij 100%, overige behandelingen voor 75%. We vergoeden bijvoorbeeld een groot deel van techniekkosten. Voor zorg door een orthodontist heeft u geen verwijzing nodig.

Een overzicht van alle vergoedingen

Tandartsverzekering Vergoeding
TandExtra
100% voor consulten*. Overige zorg: 75% tot maximaal 75% tot maximaal € 250 per kalenderjaar, voor de consulten en overige mondzorg gezamenlijk
TandPlus 100% voor consulten*. Overige zorg: 75% tot maximaal 75% tot maximaal € 500 per kalenderjaar, voor de consulten en overige mondzorg gezamenlijk
TandTop 100% voor consulten*. Overige zorg: 75% tot maximaal 75% tot maximaal € 1.000 per kalenderjaar, voor de consulten en overige mondzorg gezamenlijk

De vergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:

  • algemene tandheelkundige zorg;
  • techniekkosten;
  • wettelijke eigen bijdrage kunstgebit;
  • spoedeisende mondzorg in het buitenland;
  • orthodontie als u jonger bent dan 18 jaar.

*Onder consulten verstaan wij de periodieke controle (C11) en het probleem gericht consult (C13).

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Orthodontie verzekering voor volwassenen

Bent u ouder dan 18 jaar? Lees dan over de vergoeding van orthodontie in bijzondere gevallen. Bij orthodontie wordt de stand van de tanden en kiezen in de kaak verbeterd. Volwassen hebben via onze verzekeringen alleen recht op een vergoeding bij zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornissen aan tanden, kaak en gebit. U moet schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat u de zorg krijgt. Bij de aanvraag voor de zorg moet u een schriftelijk en gemotiveerd behandelplan van de zorgaanbieder meesturen met vermelding van onder meer de medische diagnose(s) en de prestatiecodes, aangevuld met röntgenopnamen en eventuele gebitsmodellen.

Eigen bijdrage en eigen risico

Voor orthodontie geldt geen wettelijke eigen bijdrage. U betaalt ook geen eigen risico voor de behandelingen die vanuit uw aanvullende verzekering worden vergoed. Bent u ouder dan 18 jaar en worden sommige tandartskosten vergoed vanuit de basisverzekering? Dan tellen deze wel mee voor het eigen risico. Bekijk voor de volledigheid ook onze verzekeringsvoorwaarden (PDF). Onderstaand filmpje geeft meer uitleg over het verschil tussen de eigen bijdrage en het eigen risico.


Zorgverlener zoeken?

Benieuwd bij wie u terecht kunt als u bij ons een tandarts- en/of orthodontie verzekering afsluit? Met onze Zorgzoeker vindt u een tandarts of orthodontist bij u in de buurt. Met deze zorgverleners hebben wij een contract gesloten. Voor zorg van een niet-gecontracteerde zorgverlener geldt een maximumtarief. Dit betekent dat Salland nooit meer dan dit bedrag vergoedt. De rest betaalt u als verzekerde altijd zelf, ongeacht uw tandarts- en/of orthodontist verzekering.

Spoedeisende mondzorg in het buitenland

Heeft u tandheelkundige zorg nodig in het buitenland en kan dit niet wachten tot u weer in Nederland bent? Dan heeft u met onze tandartsverzekeringen recht op een vergoeding. De vergoeding waar u recht op heeft, beperkt zich tot de behandelingen die staan op de Lijst Spoedeisende mondzorg (PDF).

Meer over Salland Zorgverzekeringen

Wilt u eerst meer weten over Salland voor u een orthodontie verzekering afsluit? Wij stellen ons graag aan u voor! Wij zijn een regionale zorgverzekeraar met landelijke keuze in zorgverleners. U kunt zich bij ons verzekeren als u woont in Gelderland of Overijssel. Op verschillende manieren maken wij ons hard voor de regio en voor onze verzekerden. Ons uitgangspunt daarbij is dat wij willen bijdragen aan sociale saamhorigheid, gezondheid en de juiste zorg op de juiste plek. Zo zijn wij bijvoorbeeld sponsor van de Sallandse Wandel4Daagse en de IJsselloop. Ook organiseren wij meerdere keren per jaar leuke events voor onze verzekerden. Zo konden onze verzekerden eerder al meedoen aan een schaatsclinic met Olympisch kampioen Carlijn Achtereekte. Meer lezen? Kijk dan eens op Salland.nl.

 

Meer over Salland

Vragen? Wij beantwoorden ze graag!

Voor meer informatie over orthodontie kunt u bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.