Tandartsverzekering extra salland zorgverzekeringen

 

TandExtra tandartsverzekering

Tandartskosten verzekerd tegen een scherpe premie

Gaat u alleen naar de tandarts voor de periodieke controle en heeft u af en toe een gaatje? Dan is de TandExtra tandartsverzekering voor u een goede keuze. Vanuit deze tandartsverzekering bieden wij een vergoeding van 100% voor de periodieke controle en overige behandelingen 75% tot maximaal €250,-  per kalenderjaar.

 

 

Premie TandExtra tandartsverzekering ( € 11,- )

U betaalt voor de TandExtra tandartsverzekering slechts € 11,- per maand. Als u een collectieve zorgverzekering heeft, kunt u nog korting krijgen op de premie. U kunt de TandExtra tandartsverzekering aanvragen als u een basisverzekering van Salland Zorgverzekeringen heeft. U hoeft dus niet eerst een aanvullende verzekering bij ons af te sluiten.


DIRECT AANVRAGEN
 

 

Vergoeding TandExtra tandartsverzekering

Vanuit de TandExtra tandartsverzekering krijgt u een vergoeding van maximaal €250,- per kalenderjaar. Binnen dit bedrag krijgt u verschillende behandelingen vergoed. De periodieke controle krijgt u voor 100% vergoed. Alle overige behandelingen voor 75%. Hierbij kunt u denken aan spoedeisende mondzorg in het buitenland, een beugel voor kinderen tot 18 jaar of de wettelijke eigen bijdrage van kunstgebitten. Wij vergoeden alle prestatiecodes, inclusief techniekkosten (tot een maximaal bedrag). Ga voor meer informatie naar het vergoedingenoverzicht zorgverzekering. Ook kunt u de zorgverzekeringskaart bekijken.

Prestatiecodes zijn codes voor behandelingen. U vindt de code achter het soort behandeling op de offerte of rekening van uw tandarts. De prestatiecodes zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Techniekkosten zijn de kosten voor het (laten) maken van een werkstuk zoals een kroon, kunstgebit of beugel.
 

 

 

TandExtra tandartsverzekering verhogen

Verwacht u extra tandartskosten? Dan kunt u tijdens het jaar uw TandExtra tandartsverzekering verhogen. Voor een hogere vergoeding kunt u onze TandPlus of TandTop tandartsverzekering afsluiten.
 

Let op: er geldt een wachttijd van zes maanden voordat u aanspraak kunt maken op vergoeding van uw verhoogde tandartsverzekering. Tijdens deze wachttijd betaalt u al wel de hogere premie. De wijziging gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u het verzoek naar ons heeft gestuurd.

 


BEREKEN UW PREMIE