Tarieven niet-gecontracteerde zorg

Bij Salland Zorgverzekeringen heeft u veel keuzevrijheid als het om zorgverleners gaat. Voor zorg uit de basisverzekering kunt u bij bijna alle huisartsen en ziekenhuizen terecht. Ook hebben wij afspraken gemaakt met heel veel andere zorgverleners bij u in de buurt. Kiest u een zorgverlener met wie wij geen contract hebben afgesloten? Dan hanteren wij maximale tarieven voor de vergoeding van de zorg die u krijgt. Oftewel, als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat die een hoger tarief hanteert dan ons maximumtarief, dan betaalt u het verschil zelf.

Overzicht tarievenlijsten niet-gecontracteerde zorg 2023

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende zorgsoorten. Door te klikken op de soort zorg die u zoekt, krijgt u te zien wat onze maximumtarieven zijn voor die zorgsoort. Zo komt u, wanneer u kiest voor een niet-gecontracteerde zorgverlener, niet voor onverwachte uitgaven te staan.

Let op: naast een eventuele bijbetaling voor niet-gecontracteerde zorg, gelden ook de wettelijke eigen bijdrage en het eventuele verplichte en vrijwillige eigen risico. 

 

Maximumtarieven 2022

Op zoek naar onze tarieven voor niet-gecontracteerde zorg van 2022? U vindt ze hier.

 

Meer informatie

Lees de verzekeringsvoorwaarden voor meer informatie of kijk in het online vergoedingenoverzicht voor meer informatie over vergoedingen.