Zorg in het buitenland

Vergoeding zorgverzekering 2021

  1. Wat is spoedeisende zorg in het buitenland?
  2. Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?
  3. Vergoeding spoedeisende zorg buitenland in 2021
  4. Wettelijke eigen bijdrage
  5. Eigen risico
  6. Bij wie kunt u terecht?
  7. Meer informatie over zorg in het buitenland

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is spoedeisende zorg in het buitenland?

Er is sprake van spoedeisende zorg als het naar ons oordeel gaat om onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld tot uw terugkeer in Nederland. U kunt ook spoedeisende zorg nodig hebben als u tijdelijk in het buitenland bent. Bijvoorbeeld op vakantie of tijdens een zakenreis.

2. Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van kosten van medisch noodzakelijke zorg in het buitenland als die zorg ook in Nederland valt onder de dekking van de basisverzekering. In EU- en EER-landen en Zwitserland heeft u ook recht op vergoeding van medisch noodzakelijke zorg volgens het sociale ziektekostenstelsel in het land waar u op dat moment verblijft. Dit is geregeld in de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004.

Voor een vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen moet het gaan om spoedeisende zorg die niet voorzien was en die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld tot u weer in Nederland bent.

Vergoeding niet spoedeisende zorg

Als er geen sprake is van spoedeisende zorg, maar u kiest ervoor om zelf behandeld te worden in een ander land in de EU, EER of Zwitserland? Dan gelden er twee procedures voor vergoeding van zorg.

 

Is uw behandeling niet tijdig in Nederland beschikbaar, maar wel in een ander land in de EU, EER of Zwitserland? Dan beoordelen wij of we u toestemming kunnen geven volgens de voorwaarden van de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding als ingezetene van het andere land.

 

Is uw behandeling wel tijdig beschikbaar in Nederland, maar wilt u zelf behandeld worden in een ander land in de EU, EER of Zwitserland? Dan kunt u in aanmerking komen voor vergoeding op grond van Richtlijn 2011/24/EU. Hierbij is de vergoeding maximaal het bedrag dat u in Nederland vergoed zou krijgen voor deze zorg bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.


Voor meer informatie over zorg in het buitenland kunt u de website van het Nationale Contactpunt (NCP) voor Grensoverschrijdende zorg Nederland bekijken. Hier kunt u ook meer lezen over de Europese regelgeving.


Lees de verzekeringsvoorwaarden (pdf) voor de dekking en vergoeding van zorg in het buitenland.

3. Vergoeding spoedeisende zorg buitenland in 2021

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op spoedeisende zorg in het buitenland tot maximaal het Nederlandse marktconforme tarief. Met een aanvullende verzekering krijgt u een (gedeeltelijke) vergoeding van deze kosten. Of u alle kosten vergoed krijgt, hangt af van het land waar u bent en uw aanvullende verzekering.
 

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering

Wanneer u achteraf de kosten bij ons declareert: 100% voor zorg in een EU/EER land of verdragsland tot maximaal Nederlands Marktconform tarief*.

 

Verblijft u tijdelijk in een EU-/EER-land of Zwitserland, dan kunt u in plaats daarvan (als dat voordeliger is voor u) een vergoeding krijgen volgens het sociale ziektekostenstelsel in dat land (op vertoon van uw EHIC). De zorg moet dan wel medisch noodzakelijk zijn.

 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding
Start 100% voor zorg** in een EU/EER-land of verdragsland
Extra 100% voor zorg** in een EU/ EER-land of verdragsland
Plus 100% voor zorg** in een EU/ EER-land of verdragsland.
Rest van de wereld: maximaal € 20.000,- per kalenderjaar.
Top 100% voor zorg** in een EU/ EER-land of verdragsland.
Rest van de wereld: maximaal € 20.000,- per kalenderjaar.
 


EU/EER-landen zijn: België, Bulgarije, Cyprus (Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief Guadeloupe, Frans Guyana, Kroatië, Martinique, Reunion, St. Pierre en Miquelon), Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Ceuta en Melilla), Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar), IJsland en Zweden

Verdragslanden zijn: Australië, Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije en Zwitserland.

*) Toelichting marktconforme tarief in Nederland

Het marktconforme tarief in Nederland is het tarief dat in Nederland geldt voor de zorg die u krijgt (vastgesteld op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg). De kosten voor zorg kunnen in het buitenland hoger of lager zijn dan in Nederland. Als er geen maximumtarief op grond van de Wmg van toepassing is, geldt als marktconform tarief het tarief dat wij voor die zorg met zorgaanbieders hebben afgesproken in zorgovereenkomsten. Als wij verschillende tarieven hebben afgesproken, hanteren wij het gemiddelde van die tarieven.

**) Toelichting vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

U heeft vanuit de aanvullende verzekeringen recht op vergoeding van:

  • Spoedeisende zorg die valt onder de dekking van de basisverzekering, maar die niet volledig vanuit de basisverzekering wordt vergoed.
  • Medisch noodzakelijk vervoer naar Nederland. Bijvoorbeeld als wij vinden dat de zorg in het land waar u bent niet goed mogelijk is, medisch onverantwoord is of veel duurder is dan in Nederland.
  • Vervoer van uw stoffelijk overschot vanaf de plaats van overlijden naar Nederland.

Lees de verzekeringsvoorwaarden (pdf) voor meer informatie.

4. Wettelijke eigen bijdrage

Voor zorg die u krijgt vergoed uit de basisverzekering kan een wettelijke eigen bijdrage gelden. Het maakt niet uit of u deze zorg in Nederland of in het buitenland krijgt.

Krijgt u de vergoeding volgens het sociale ziektekostenstelsel van het land waar u tijdelijk verblijft? Dan gelden de wettelijke eigen bijdragen van dat sociale ziektekostenstelsel.

5. Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, dan kunnen de kosten voor zorg uit de basisverzekering meetellen voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico. Het maakt niet uit of u deze zorg in Nederland of in het buitenland krijgt.

Krijgt u de vergoeding volgens het sociale ziektekostenstelsel van het land waar u tijdelijk verblijft? De hierboven genoemde Nederlandse regeling geldt dan niet.

6. Bij wie kunt u terecht?

Let op: Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Op 1 februari is een overgangsperiode begonnen, welke duurt tot en met 31 december 2020. Tijdens de overgangsperiode blijven de huidige regels van kracht. U vindt meer informatie hierover op een aparte pagina.

 

Afhankelijk van de zorg die u nodig heeft, kunt u in het buitenland terecht bij een huisarts of eerste hulp post van een ziekenhuis. In alle EU-landen kunt u bij noodgevallen bellen naar het alarmnummer 112.

 

Neemt u voor spoedeisende zorg in het buitenland altijd zo snel mogelijk contact op met onze Alarmcentrale. Onze medewerkers regelen de zorg die u nodig heeft en helpen u bij het vinden van een zorgverlener. U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken op nummer: +31 (0)570 68 73 33. E-mailen kan ook. Stuur uw e-mailbericht naar: alarmcentrale@salland.nl.

 

Voor het indienen van nota’s voor zorg in het buitenland gelden de voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 2 van de Algemene bepalingen. Zo moet de nota in het Nederlands, Duits, Engels, Frans, Pools, Spaans of Turks zijn opgesteld en een beschrijving van de verleende zorg bevatten. Als de nota in een andere taal is opgesteld, moet u ook een vertaling van de nota door een beëdigd vertaler bijvoegen. Zonder die vertaling kunnen wij besluiten om de nota niet in behandeling te nemen. Met een nota voor zorg in het buitenland stuurt u een ingevuld en ondertekend Declaratieformulier buitenland mee.

7. Meer informatie over zorg in het buitenland

Op de website van het Zorginstituut Nederland vindt u meer belangrijke informatie over zorg in het buitenland.


< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering