Veelgestelde vragen over ons voorkeursbeleid

Kijk hieronder of uw vraag erbij staat. Wilt u liever persoonlijk contact? Bel dan gerust met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70.

Veelgestelde vragen

Wat betekent het voorkeursbeleid voor mij als gebruiker?
Gebruikt u geneesmiddelen? Dan kan het zijn dat u bij de apotheek hetzelfde medicijn van een ander merk of in een andere verpakking krijgt dan u gewend was. Omdat de werkzame stof hetzelfde is, kunt u zonder problemen overstappen naar dit geneesmiddel. Het is van dezelfde kwaliteit en bevat dezelfde werkzame stof, in dezelfde hoeveelheid. Het is alleen van een andere fabrikant.
Waarom voeren jullie een voorkeursbeleid in?
Goede zorg willen we voor al onze verzekerden betaalbaar en toegankelijk houden. Daarom kijken we kritisch naar de kwaliteit en de kosten van zorg. Geneesmiddelen zijn één van de grootste veroorzakers van jaarlijks stijgende zorgkosten. Om deze stijging te dempen en de zorgkosten voor u als verzekerde zo laag mogelijk te houden, voeren wij vanaf 1 januari 2019 een voorkeursbeleid in.
Wat betekent het voorkeursbeleid voor mij als gebruiker?
Gebruikt u geneesmiddelen? Dan kan het zijn dat u bij de apotheek hetzelfde medicijn van een ander merk of in een andere verpakking krijgt dan u gewend was. Omdat de werkzame stof hetzelfde is, kunt u zonder problemen overstappen naar dit geneesmiddel. Het is van dezelfde kwaliteit en bevat dezelfde werkzame stof, in dezelfde hoeveelheid. Het is alleen van een andere fabrikant.
Wat zijn de voordelen van het voorkeursbeleid voor mij?

Zorgkosten verlagen: met het voorkeursbeleid verminderen we de kosten van geneesmiddelen terwijl de kwaliteit hetzelfde blijft. Hierdoor kunnen wij uw premie zo laag mogelijk houden.

Géén eigen risico: de kosten van voorkeursgeneesmiddelen vallen niet onder uw verplicht en vrijwillig eigen risico. Bij de uitgifte van een geneesmiddel brengt de apotheek ook terhandstellingskosten in rekening. Deze kosten zijn een vergoeding voor de werkzaamheden die de apotheek voor u verricht. Het gaat hierbij onder andere om receptcontrole en de uitgifte van het geneesmiddel, het actualiseren van uw medicatiedossier en het controleren of het geneesmiddel tegelijkertijd gebruikt kan worden met eventuele andere geneesmiddelen die u gebruikt. Deze kosten vallen wel onder uw eigen risico.

Minder wisselingen: kreeg u voorheen regelmatig een ander geneesmiddel van uw apotheek? Dankzij het voorkeursbeleid staat de keuze voor een bepaald geneesmiddel voor een langere tijd vast, waardoor u niet hoeft te wisselen van geneesmiddel .

Is de kwaliteit en veiligheid van de voorkeursgeneesmiddelen even goed?
Ja, de voorkeursgeneesmiddelen bevatten dezelfde werkzame stof als de geneesmiddelen die u tot nu toe gebruikt hebt. Mogelijk zitten er andere zogenaamde hulpstoffen in (de extra toevoegingen, die nodig zijn om bijvoorbeeld een tablet te maken). Deze hulpstoffen hebben geen effect op de werkzaamheid van de tabletten. Alle geneesmiddelen worden bovendien streng gecontroleerd op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Pas als de medicijnen zijn goedgekeurd, worden ze toegelaten op de Nederlandse markt. De voorkeursgeneesmiddelen zijn dus van goede kwaliteit en veilig te gebruiken.
Bepalen jullie welke geneesmiddelen ik krijg?
Nee, wij bepalen nooit welke geneesmiddelen (welke werkzame stof) u nodig heeft. Dit is de taak van uw voorschrijvend arts. Van de medicijnen met dezelfde werkzame stof, sterkte, werking en toedieningsvorm, kiezen wij het middel met de laagste prijs als voorkeursgeneesmiddel.
Wat als ik het voorkeursgeneesmiddel niet kan of wil gebruiken?

U heeft recht op vergoeding van het voorkeursgeneesmiddel. Bij voorkeursgeneesmiddelen betaalt u geen eigen risico. Indien u er zelf voor kiest om een ander middel dan het voorkeursmiddel af te nemen, dan zijn de kosten volledig voor uw eigen rekening.

Als uit (eerder) gebruik is gebleken dat het in uw situatie medisch onverantwoord is om het voorkeursgeneesmiddel te gebruiken, kan de apotheek besluiten om u een ander merk van het geneesmiddel mee te geven. Dit is ten alle tijden ter beoordeling van uw apotheker, die indien nodig met de voorschrijver overlegt. Uw apotheek kan de kosten in deze situatie bij ons declareren. U betaalt dan wel eigen risico.

Zien voorkeursgeneesmiddelen er anders uit?
Het kan zijn dat u bij de apotheek het medicijn van een ander merk of in een andere verpakking krijgt dan u gewend was. U kunt de oude en de nieuwe verpakking vergelijken door te bekijken of op beide verpakkingen dezelfde werkzame stof staat. Is dat het geval? Dan heeft u het goede geneesmiddel meegekregen. Is dit niet hetzelfde, neemt u dan contact op met uw apotheker of huisarts.
Is mijn huisarts, specialist, apotheker of (apotheekhoudende) huisarts op de hoogte van het voorkeursbeleid?
Gecontracteerde apothekers, apotheekhoudende huisartsen en voorschrijvers zijn door ons geïnformeerd. Met huisartsen en specialisten is afgesproken dat zij de naam van de werkzame stof die u nodig heeft op het recept schrijven. De apotheker geeft u dan het voorkeursgeneesmiddel.
Wat als mijn apotheker het voorkeursgeneesmiddel niet wil meegeven?
Uw apotheker of apotheekhoudend huisarts is volgens het met ons gesloten contract verplicht het voorkeursgeneesmiddel aan u mee te geven. Soms kan het voorkomen dat een apotheker aangeeft dat u het voorkeursgeneesmiddel zelf moet betalen. Dit is niet de bedoeling. Neem in dat geval contact met ons op. Wij spreken uw apotheker of apotheekhoudend huisarts hierop aan. Kiest u zelf voor een niet-voorkeursgeneesmiddel? Dan betaalt u dat geneesmiddel meestal zelf.
Hoe vaak wordt een nieuw voorkeursgeneesmiddel bepaald?
Voorkeursgeneesmiddelen worden voor een periode van twee jaar vastgelegd. Dit betekent dat u twee jaar hetzelfde voorkeursgeneesmiddel krijgt. Het kan in enkele gevallen voorkomen dat een voorkeursgeneesmiddel niet leverbaar is. In dat geval krijgt u tijdelijk een alternatief geneesmiddel, totdat het voorkeursgeneesmiddel wel weer leverbaar is.
Wat als mijn apotheker het voorkeursmiddel niet op voorraad heeft?
Het kan voorkomen dat uw apotheek het voorkeursgeneesmiddel even niet op voorraad heeft. In dat geval zal uw apotheker bij u aangeven wanneer het middel weer beschikbaar is. Soms kan het te lang duren voordat de voorraad is aangevuld, omdat er sprake is van een leveringsprobleem. Uw apotheek kan u indien nodig een alternatief geneesmiddel meegeven. De kosten van het alternatieve middel vallen wel onder uw verplicht en/of vrijwillig eigen risico. Natuurlijk houden wij goed in de gaten of een voorkeursmiddel leverbaar is. Indien nodig wijzen wij een ander voorkeursmiddel aan. U bent zelf ook verantwoordelijk voor uw eigen medicijngebruik. U heeft zelf het beste zicht op uw eigen voorraad. Vul deze tijdig aan en vraag op tijd om een herhaling.
Wat gebeurt er als het voorkeursmiddel niet leverbaar is?
Het kan zijn dat een fabrikant van een bepaald voorkeursmiddel aangeeft dat het geneesmiddel niet leverbaar is. Dat betekent niet direct dat de hele voorraad op is en dat uw apotheek helemaal niets meer van het geneesmiddel kan uitgeven. Wij houden natuurlijk goed in de gaten of onze voorkeursgeneesmiddelen leverbaar blijven en hebben afgesproken met de fabrikanten dat zij het ons tijdig aangeven als er problemen ontstaan. Wanneer het echt noodzakelijk blijkt, wijzen wij een ander voorkeursgeneesmiddel aan.
Betaal ik voor de voorkeursmiddelen een eigen bijdrage?
Voor sommige geneesmiddelen, dit kan ook voor een voorkeursgeneesmiddel zijn, geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid en staat los van het voorkeursbeleid. Ook staat de eigen bijdrage volledig los van het eigen risico. Meer informatie over de wettelijke eigen bijdrage op geneesmiddelen leest u op een aparte pagina.
Wat als mijn apotheek geen contract heeft met Salland?

Wij streven naar een hoge contracteergraad. Het kan voorkomen dat uw apotheek geen contract met ons heeft. Bij deze niet-gecontracteerde apotheken is het uw eigen verantwoordelijkheid dat u het voorkeursmiddel krijgt.

De apotheker mag elk merk kiezen. Maar u krijgt alleen het voorkeursmiddel vergoed dat op de lijst met voorkeursgeneesmiddelen staat. Deze lijst is vanaf half november beschikbaar. Daarnaast kan het voorkomen dat u bij een niet-gecontracteerde apotheek de kosten eerst zelf moet voorschieten. In onze zorgzoeker kunt u zien met welke apotheken wij een contract hebben.