Ooglaserbehandeling

Een ooglaserbehandeling is een ingreep om bijziendheid, verziendheid en cilinderafwijkingen blijvend te verhelpen. Door een ooglaserbehandeling hoeft u mogelijk geen bril of lenzen meer te dragen.

Wat wordt er vergoed?


Zorgverzekering  Vergoeding
Basisverzekering geen
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top max. € 500 voor de totale behandeling van beide ogen samen voor de gehele verzekerde periode

Eigen bijdrage

Voor een ooglaserbehandeling geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

De kosten van vergoedingen vanuit de aanvullende verzekeringen tellen niet mee voor het eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Een ziekenhuis en een oogkliniek mogen de behandeling geven. Met onze Zorgzoeker vindt u een zorgverlener bij u in de buurt.


Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van onze vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten ongecontracteerde zorg 2023