Voorwaarden Innovatiebudget

Het totale budget voor het Innovatiebudget is €12000,-. Dit bedrag wordt verdeeld onder de 4 beste ideeën.
Deze onderverdeling wordt gedaan door middel van stemmen via de website van Salland Zorgverzekeringen;
  • De club met de meeste stemmen ontvangt €8000,-
  • De club die tweede wordt, ontvangt €2500,-
  • De club die op de derde plaats eindigt, ontvangt €1000,-
  • De club op de vierde plaats krijgt €500,-

Het budget is eenmalig beschikbaar.

Aanvraagprocedure

Alle clubs kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage vanuit het Innovatiebudget. Aanvragen kunnen worden ingediend via het daarvoor bestemde online formulier. De uiterste inschrijfdatum is 14 mei 2023.  De organisatie van de Salland Clubactie, Salland Zorgverzekeringen, selecteert uit alle inzendingen de genomineerden die kans maken op een prijs uit het Innovatiebudget. Clubs die een idee hebben ingezonden, krijgen uiterlijk 16 mei 2023 bericht of zij genomineerd zijn.
De genomineerden worden gepresenteerd op de website en social mediakanalen van Salland Zorgverzekeringen. Iedereen, ook personen die geen lid zijn van een (sport)vereniging, kan stemmen op de genomineerden via de website. Dit is mogelijk tot en met 11 juni. Personen kunnen één keer een stem uitbrengen op het idee van zijn of haar voorkeur.

Richtlijnen

Om in aanmerking te komen voor nominatie, dient een inzending aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Het idee dient een sociaal maatschappelijk doel
  • Door het idee komt een nieuwe groep personen in beweging
  • Voor het idee is een plan van aanpak geschreven
  • Het idee heeft bij voorkeur een looptijd langer dan een half jaar of is van structurele aard

Evaluatie

Wanneer een club een bijdrage vanuit het Innovatiebudget ontvangt, dan dient deze club de organisatie van de Salland Clubactie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en uitvoering van het geselecteerde idee. De bijdrage vanuit het Innovatiebudget zal worden overgemaakt op een door de club aangegeven IBAN, zodra door de club daadwerkelijk met de uitvoering van het geselecteerde idee wordt gestart. Daarnaast dient tussen de club en de organisatie van de Salland Clubactie een speciaal voor de deze actie opgestelde sponsorovereenkomst te worden gesloten.


Privacy

Door deel te nemen aan het Innovatiebudget geeft de club bij voorbaat onherroepelijke toestemming aan de organisatie van de Salland Clubactie voor openbaarmaking van de deelnemende club, bijvoorbeeld in reclame-uitingen door de organisatie van de Salland Clubactie.


Bezwaar

Over de uitslag van het Innovatiebudget kan niet gecorrespondeerd worden. De organisatie van de Salland Clubactie kan op ieder moment de voorwaarden van de actie aanpassen. De nominaties worden geselecteerd door de organisatie van de Salland Clubactie.