Gezondheidscursus

Wij vergoeden een gezondheidscursus als de cursus voor uzelf is of om een naaste te ondersteunen. De gezondheidscursus moet speciaal gericht zijn op het helpen voorkomen van ziekte of om leefgewoonten te verbeteren of om functieverlies of -beperking te voorkomen.


Welke cursussen komen in aanmerking? Een aantal voorbeelden:

  • EHBO en reanimatie. De cursus mag geen werkrelatie hebben, dus geen opleiding voor BHV
  • Kinder EHBO (cursus voor ongevallen met kinderen thuis)
  • Voorbij alcohol (cursussen en trainingen om alcoholgebruik tegen te gaan)
  • Dementie de Baas (cursus voor mantelzorger en verzorgde met dementie)
  • PEPP (cursus voor mantelzorger en verzorgde met Parkinson)

Welke cursussen komen niet in aanmerking? Een aantal voorbeelden:

  • Vrijetijdsbesteding, zoals sporttrainingen, yoga, tai chi en meditatie
  • Boeken die een cursus ondersteunen

 

Wat krijgt u vergoed?

 

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus 75% tot max. € 100,- / kalenderjaar
Top 75% tot max. € 150,- / kalenderjaar

Eigen bijdrage

Wij vergoeden maximaal 75% van de kosten van de gezondheidscursus tot een bepaald bedrag. Het resterende deel betaalt u zelf.

Eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Een professionele aanbieder van gezondheidscursussen mag de cursus geven, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, reumavereniging, diabetesvereniging of de Nederlandse Hartstichting.

U moet een kopie van het diploma of certificaat van deelname meesturen met de rekening.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten 2024.

 

Informatie over 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023