Sluit je aan bij de ledenraad

Salland Zorgverzekeraar is een coöperatie. Iedere verzekerde is lid van deze coöperatie. De mening van onze verzekerden telt. Als lid  kun je in de ledenraad je steentje bijdragen. Adviseer en denk mee met het directieteam van Salland Zorgverzekeraar in Deventer. 
Bekijk de vacature
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Salland Zorgverzekeraar is een coöperatie. Iedere verzekerde is lid van deze coöperatie. De mening van onze verzekerden telt. Als lid  kun je in de ledenraad je steentje bijdragen. Adviseer en denk mee met het directieteam van Salland Zorgverzekeraar in Deventer. 
Bekijk de vacature

De rol van de ledenraad

Als lid van onze ledenraad krijg je een kijkje in de zorgverzekeringswereld. Er komt veel kijken bij het organiseren van de zorg en om deze toegankelijk en betaalbaar te houden in de toekomst. De ledenraad ontvangt (strategische) informatie over wat er speelt binnen Salland Zorgverzekeraar. Zo delen wij nieuws over productontwikkelingen en onze toekomstplannen. De ledenraad denkt en kijkt met ons mee over uiteenlopende onderwerpen. De ledenraad praat rechtstreeks met ons directieteam. Jij houdt ons scherp!

Taken 

De ledenraad is het hoogste orgaan van Salland Zorgverzekeringen en heeft een aantal formele bevoegdheden, zoals het:

  • goedkeuren van de meerjarenstrategie;
  • het vaststellen van het jaarverslag van de coöperatie;
  • het instemmen met een wijziging van de statuten;
  • adviesrecht op het jaarlijkse zorginkoopbeleid en;
  • inspraak op het klantcommunicatiebeleid.

De ledenraad komt in elk geval vier keer per jaar samen voor een formeel overleg. Die overleggen vinden meestal plaats op het kantoor van Salland Zorgverzekeraar in Deventer en zijn samen met het directieteam en de commissarissen.

Voorafgaand aan deze overleggen heeft de ledenraad altijd een voorvergadering om samen onderwerpen voor te bereiden en te bespreken. Af en toe is het nodig om een extra informeel overleg in te plannen.

De ledenraad werkt met commissies die periodiek met elkaar overleggen. De leden ontvangen een passende vergoeding, die jaarlijks wordt vastgesteld.

Benieuwd wat de ledenraad in afgelopen jaar allemaal gedaan en bereikt heeft? Bekijk dan het jaarverslag.

 

Leden aan het woord:

Klaske Bakker

"In 2022 hebben wij als ledenraad kennis mogen maken met Vriendendiensten Deventer. Een fantastisch initiatief waarbij zelfredzaamheid hoog in het vaandel staat. We zagen een prachtige samenwerking waar Salland Zorgverzekeraar trots op mag zijn!"

Theo Terpstra

"Directie en medewerkers ondersteunen actief de ledenraad. Van organisatie van vergaderingen en het regelen van vergaderfaciliteiten tot en met secretariële ondersteuning, de organisatie van ledenbijeenkomsten en het bieden van de mogelijkheid tot het volgen van masterclasses.

Mede daardoor kan de ledenraad een nuttige en volwaardige functie vervullen ten behoeve van de verzekerden."

Gerard Boerkamp

ʺDigitale en fysieke zorg, een goede combinatie. De ledenraad wil jouw stem zijn naar dé zorgverzekeraar in de regio Salland!ʺ


Samenstelling ledenraad

De ledenraad bestaat uit maximaal 21 leden die zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van alle verzekerden van Saland Zorgverzekeraar. Wij zijn trots op onze enthousiaste ledenraad:  

Diny Vloedgraven

Lid ledenraad Diny Vloedgraven

Lid sinds januari 2019

Bianca Bellert

Lid ledenraad Bianca Bellert

Lid sinds januari 2019

Gerard Boerkamp

Lid ledenraad Gerard Boerkamp

 Lid sinds januari 2017

Theo Terpstra

Lid ledenraad Theo Terpstra

Lid sinds januari 2020

Else Giesen

Lid ledenraad Else Giesen

 Lid sinds januari 2020

Herman Koster

 Lid sinds januari 2016

Gerrit Wansink

Lid sinds januari 2024

Ronald Fonteijn

Lid sinds mei 2023

Metin Akca

Lid ledenraad Metin Akca

Lid sinds januari 2020

Nicole Bottenberg

Lid sinds januari 2024

Daniëlle Janssen

 

 Lid sinds juni 2022

Klaske Bakker

 Lid sinds juni 2022

Diana Harleman

Lid sinds januari 2024

Bert Roetert

Lid sinds juli 2024

Jan Schepers

Lid sinds mei 2024

Dicky Sotthewes

Lid ledenraad Dicky Weltevreden
Lid sinds januari 2020

Inspraakregeling verzekerden

Op 6 maart 2020 nam de Eerste Kamer een voorstel aan om de Zorgverzekeringswet (Zvw) te wijzigen. Doel is de invloed van verzekerden op het beleid van hun zorgverzekeraar sterker te maken, zodat dit beleid beter aansluit bij behoeften van de verzekerden. Een projectgroep van leden uit de ledenraad en enkele medewerkers van Salland Zorgverzekeraar (voorheen Eno) hebben het inspraakreglement verzekerden opgesteld. Salland Zorgverzekeraar geeft hier uitvoering aan. Meer informatie: Inspraakregeling verzekerden.


Sluit je aan bij onze ledenraad: