Sluit je aan bij de ledenraad

De mening van onze verzekerden telt. Adviseer en denk mee vanuit commissies met het directieteam van Salland Zorgverzekeraar in Deventer. 
Bekijk de vacature
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
De mening van onze verzekerden telt. Adviseer en denk mee vanuit commissies met het directieteam van Salland Zorgverzekeraar in Deventer. 
Bekijk de vacature

De rol van de ledenraad

Als lid van onze ledenraad krijg je een kijkje in de zorgverzekeringswereld. Er komt veel kijken bij het organiseren van de zorg en om deze toegankelijk en betaalbaar te houden in de toekomst. De ledenraad ontvangt (strategische) informatie over wat er speelt binnen Salland Zorgverzekeraar. Zo delen wij nieuws over productontwikkelingen en onze toekomstplannen. De ledenraad denkt en kijkt met ons mee over uiteenlopende onderwerpen. De ledenraad praat rechtstreeks met ons directieteam. Jij houdt ons scherp!

Taken 

De ledenraad is het hoogste orgaan van Salland Zorgverzekeringen en heeft een aantal formele bevoegdheden, zoals het:

  • goedkeuren van de meerjarenstrategie;
  • het vaststellen van het jaarverslag van de coöperatie;
  • het instemmen met een wijziging van de statuten;
  • adviesrecht op het jaarlijkse zorginkoopbeleid en;
  • inspraak op het klantcommunicatiebeleid.

De ledenraad komt ongeveer vier keer per jaar samen voor een formeel overleg. Die overleggen vinden meestal plaats op het kantoor van Salland Zorgverzekeraar in Deventer en zijn samen met het bestuur en commissarissen.

Aansluitend aan deze overleggen heeft de ledenraad altijd een voorvergadering om samen zaken voor te bereiden en voor te bespreken. Daarnaast komt de ledenraad ook af en toe informeel samen en werken ze met commissies die periodiek met elkaar overleggen. De leden ontvangen een passende vergoeding per deelgenomen vergadering.

Benieuwd wat de ledenraad in afgelopen jaar allemaal gedaan en bereikt heeft? Bekijk dan het jaarverslag.

 

Leden aan het woord:

Klaske Bakker

"In 2022 hebben wij als ledenraad kennis mogen maken met Vriendendiensten Deventer. Een fantastisch initiatief waarbij zelfredzaamheid hoog in het vaandel staat. We zagen een prachtige samenwerking waar Salland Zorgverzekeraar trots op mag zijn!"

Theo Terpstra

"Directie en medewerkers ondersteunen actief de ledenraad. Van organisatie van vergaderingen en het regelen van vergaderfaciliteiten tot en met secretariële ondersteuning, de organisatie van ledenbijeenkomsten en het bieden van de mogelijkheid tot het volgen van masterclasses.

Mede daardoor kan de ledenraad een nuttige en volwaardige functie vervullen ten behoeve van de verzekerden."

Gerard Boerkamp

ʺDigitale en fysieke zorg, een goede combinatie. De ledenraad wil jouw stem zijn naar dé zorgverzekeraar in de regio Salland!ʺ


Samenstelling ledenraad

De ledenraad bestaat uit maximaal 21 leden die zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van alle verzekerden van Saland Zorgverzekeraar. Wij zijn trots op onze enthousiaste ledenraad:  

Diny Vloedgraven

Lid ledenraad Diny Vloedgraven

Lid sinds januari 2019

Jorien Michailidis

Lid ledenraad Jorien Michailidis

Lid sinds januari 2013

Jan Baake 

Lid ledenraad Jan Baake

Lid sinds januari 2017

Bianca Bellert

Lid ledenraad Bianca Bellert

Lid sinds januari 2019

Gerard Boerkamp

Lid ledenraad Gerard Boerkamp

 Lid sinds januari 2017

Theo Terpstra

Lid ledenraad Theo Terpstra

Lid sinds januari 2020

Else Giesen

Lid ledenraad Else Giesen

 Lid sinds januari 2020

Olaf Kleine

Lid ledenraad Olaf Kleine

Lid sinds januari 2019

Herman Koster

 Lid sinds januari 2016

Rene Kral

Lid ledenraad Rene Kral

 Lid sinds december 2014

Jorn Bolman

Lid ledenraad Jorn Bolman

Lid sinds januari 2020

Metin Akca

Lid ledenraad Metin Akca

Lid sinds januari 2020

Jeanine van Marle

Lid ledenraad Jeanine van Marle

 Lid sinds december 2014

Daniëlle Janssen

 

 Lid sinds juni 2022

Klaske Bakker

 Lid sinds juni 2022

Vacature

Vacature

Inspraakregeling verzekerden

Op 6 maart 2020 nam de Eerste Kamer een voorstel aan om de Zorgverzekeringswet (Zvw) te wijzigen. Doel is de invloed van verzekerden op het beleid van hun zorgverzekeraar sterker te maken, zodat dit beleid beter aansluit bij behoeften van de verzekerden. Een projectgroep van leden uit de ledenraad en enkele medewerkers van Salland Zorgverzekeraar (voorheen Eno) hebben het inspraakreglement verzekerden opgesteld. Salland Zorgverzekeraar geeft hier uitvoering aan. Meer informatie: Inspraakregeling verzekerden.


Sluit je aan bij onze ledenraad: