• Home
  • Voorkeursbeleid

Voorkeursbeleid geneesmiddelen


Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, sterkte en werking worden vaak door meerdere fabrikanten op de markt gebracht. Deze medicijnen zijn van gelijke kwaliteit, maar verschillen van naam en verpakking. Ook de prijs is anders. Wij vergoeden vanaf 1 januari 2019 van deze groep vergelijkbare medicijnen alléén de variant met de laagste prijs. Dit noemen we het ‘voorkeursbeleid’. Zo houden we de zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.

Wat schrijft uw arts voor?

Uw arts schrijft op het recept de werkzame stof die u nodig heeft, in plaats van de merknaam van het geneesmiddel. Uw apotheker geeft op basis van de werkzame stof het voorkeursgeneesmiddel aan u mee.

Hetzelfde medicijn, een andere verpakking

U kunt van uw apotheek geneesmiddelen krijgen die misschien een andere naam of verpakking hebben dan u gewend bent. Ook kan het medicijn een andere kleur of vorm hebben, maar het heeft nog steeds dezelfde eigenschappen als het medicijn dat u nu gebruikt.

Om welke geneesmiddelen gaat het?

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen controleert geneesmiddelen op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid. De minister bepaalt of geneesmiddelen onderling uitwisselbaar zijn; dus of ze dezelfde werkzame stof, sterkte, werking en toedieningsvorm hebben. Van die gecontroleerde medicijnen kiezen wij het medicijn met de laagste prijs als voorkeursgeneesmiddel. De lijst met voorkeursmedicijnen vindt u hier. Uw apotheker heeft deze lijst ook.

Géén eigen risico

De kosten voor voorkeursmiddelen vallen niet onder uw verplicht en vrijwillig eigen risico. Bij de uitgifte van een geneesmiddel brengt de apotheek ook terhandstellingskosten in rekening. Deze kosten vallen wel onder uw eigen risico.


Deze kosten zijn een vergoeding voor de werkzaamheden die de apotheek voor u verricht. Het gaat hierbij onder andere om receptcontrole en de uitgifte van het geneesmiddel, het actualiseren van uw medicatiedossier en het controleren of het geneesmiddel tegelijkertijd gebruikt kan worden met eventuele andere geneesmiddelen die u gebruikt.

Minder wisselingen

Kreeg u voorheen regelmatig een ander geneesmiddel van uw apotheek? Dankzij het voorkeursbeleid staat de keuze voor een bepaald geneesmiddel voor een langere tijd vast, waardoor u niet hoeft te wisselen van geneesmiddel.

Wat als u het voorkeursgeneesmiddel niet kunt of wilt gebruiken?

U heeft recht op vergoeding van het voorkeursgeneesmiddel. Bij voorkeursgeneesmiddelen betaalt u geen eigen risico. Indien u er zelf voor kiest om een ander middel dan het voorkeursmiddel af te nemen, dan zijn de kosten volledig voor uw eigen rekening.

 

Als uit (eerder) gebruik is gebleken dat het in uw situatie medisch onverantwoord is om het voorkeursgeneesmiddel te gebruiken, kan de apotheek besluiten om u een ander merk van het geneesmiddel mee te geven. Dit is ten alle tijden ter beoordeling van uw apotheker, die indien nodig met de voorschrijver overlegt. Uw apotheek kan de kosten in deze situatie bij ons declareren. U betaalt dan wel eigen risico.

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over het voorkeursbeleid voor geneesmiddelen? De antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op een aparte pagina. Wilt u liever persoonlijk contact? Bel dan gerust met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70.