Dit verandert er in uw zorgverzekering

Elk jaar op Prinsjesdag, begint de overheid aan een nieuw werkjaar. Het moment van de glazen koets, de troonrede en het koffertje met daarin de Miljoenennota en de Rijksbegroting. Hierin is vastgelegd hoeveel geld er is voor de verschillende plannen van de overheid – ook voor de gezondheidszorg. Benieuwd wat deze plannen betekenen voor jouw zorg en zorgverzekering? Wij zetten enkele belangrijke wijzigingen voor je op een rijtje.

Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel

Elk jaar op Prinsjesdag, begint de overheid aan een nieuw werkjaar. Het moment van de glazen koets, de troonrede en het koffertje met daarin de Miljoenennota en de Rijksbegroting. Hierin is vastgelegd hoeveel geld er is voor de verschillende plannen van de overheid – ook voor de gezondheidszorg. Benieuwd wat deze plannen betekenen voor jouw zorg en zorgverzekering? Wij zetten enkele belangrijke wijzigingen voor je op een rijtje.

Eigen risico blijft gelijk

Ook in 2024 betaal je € 385,- aan wettelijk verplicht eigen risico wanneer je zorg gebruikt uit het basispakket. Behalve als het over zorg gaat waarvoor geen eigen risico geldt, zoals bijvoorbeeld de huisarts.

 

Kraamzorg wordt flexibeler

Het recht op kraamzorg verandert. In plaats van kraamzorg tot maximaal tien dagen na de bevalling, heb je in 2024 gedurende maximaal zes weken na de bevalling recht op kraamzorg. Hoeveel uren je krijgt en hoe deze verspreid worden over die periode, wordt door de kraamverzorgende vastgesteld. Hierdoor is de kraamzorg na de bevalling flexibeler in te zetten en kan de zorg beter worden aangepast aan jouw persoonlijke situatie.

 

Ketenaanpak Valpreventie bij ouderen

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) hebben partijen met elkaar afgesproken om een ketenaanpak voor valpreventie bij ouderen vorm te
geven. Het woord ‘ketenaanpak’ geeft daarbij aan dat de zorg wordt gegeven door meerdere zorgverleners, zoals de huisarts in samenwerking met bijvoorbeeld een fysiotherapeut. De ketenaanpak Valpreventie bij ouderen bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder:

  • de screening (valrisicobeoordeling)
    Bij ouderen met een hoog valrisico wordt gescreend op de aanwezige valrisicofactoren, zodat er op maat adviezen en valpreventieve interventies gegeven kunnen worden. De screening kan worden uitgevoerd door onder andere de huisarts. In 2024 wordt de screening vergoed uit de basisverzekering.
  • een trainingsprogramma om vallen te voorkomen (valpreventieve beweeginterventie)

Als je een hoog valrisico hebt én als gevolg van onderliggende of bijkomende somatische problemen aangewezen bent op begeleiding door een fysiotherapeut of oefentherapeut, dan heb je in 2024 recht op maximaal 1 trainingsprogramma per 12 maanden om vallen te voorkomen. Dit trainingsprogramma wordt gegeven door een fysiotherapeut of oefentherapeut.

 

Regeling coronazorg

Mensen die ernstige COVID-19 hebben gehad en nog niet volledig zijn hersteld, kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van extra paramedische zorg. Het gaat hier bijvoorbeeld om fysiotherapie, ergotherapie of dieetadvies. Deze zorg wordt tot 1 januari 2025 vergoed uit het basispakket.

 

Zorg en ondersteuning voor minderjarigen met overgewicht en obesitas

De zorg voor kinderen met overgewicht of obesitas wordt gegeven door meerdere zorgverleners, zoals de huisarts in samenwerking met bijvoorbeeld een diëtist. Eén van die zorgverleners is het vaste aanspreekpunt. Die zorgverlener is de centrale zorgverlener. Vanaf 1 januari 2024 wordt de centrale zorgverlener en de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor kinderen vergoed uit de basisverzekering.

 

Helemaal op de hoogte blijven?

In de loop van de komende dagen en weken komt vanuit de regering meer informatie beschikbaar over de precieze wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2024. Check regelmatig onze website en je blijft helemaal op de hoogte.

 

Premie 2024

Op uiterlijk 12 november maken wij de definitieve wijzigingen in onze basis- en aanvullende verzekeringen en de nieuwe zorgpremie voor volgend jaar bekend.