Ledenraad blikt terug op geslaagd 2021

1 maart 2022 - De ledenraad, waar Salland Zorgverzekeringen onder valt, kijkt terug op een geslaagd jaar. Samen met de commissie Zorginkoop dachten de leden onder andere mee met het jaarlijkse zorginkoopbeleid van Eno. Ook brachten ze hierover advies uit. De leden benoemden verder een nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen en keurden het jaarverslag goed.

Webinar over zorginkoop

Samen met Eno organiseerde de ledenraad in 2021 ook een interactief webinar voor verzekerden over zorginkoop. Zij kregen stellingen voorgelegd over 3 thema’s;
• preventie;
• digitalisering;
• de juiste zorg op de juiste plek.

Ook kregen ze informatie over de ledenraad. De bijeenkomst was erg geslaagd en het plan is om dit zeker jaarlijks te herhalen. Hopelijk kan het vanaf dit jaar voortgezet worden in de vorm van een fysieke bijeenkomst.

Wat is de ledenraad?

De ledenraad van Eno vertegenwoordigt en bestaat uit verzekerden van de merken van Eno, waaronder Salland Zorgverzekeringen. De ledenraad is een manier om dichtbij de klanten te staan. Wij vinden het belangrijk om te weten wat hun gedachten zijn over wat er speelt in de maatschappij en onze regio op het gebied van de zorg. De ledenraad heeft regelmatig overleg met het bestuur van Eno.

Regeling inspraak verzekerden

De ledenraad heeft inspraak in de klantcommunicatie en het zorginkoopbeleid. Dit staat omschreven in de ‘Regeling inspraak verzekerden’. Deze regeling komt voort uit een wettelijke verplichting vastgelegd in de Zorgverzekeringswet. Afgelopen jaar heeft de ledenraad de regeling samen met Eno in de praktijk gebracht.

Iets voor u?

De ledenraad heeft regelmatig vacatures. Wilt u weten of deelname iets voor u is? Op Eno.nl vindt u meer informatie over de huidige leden en wat zij doen.