• Home
  • Een basiszorgverzekering voor inwoners van Gelderland en Overijssel.

Basisverzekering van Salland Zorgverzekeringen

 

Basiszorgverzekering


Als u in Nederland woont en/of werkt, bent u verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Woont u in Gelderland of Overijssel? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons bent u namelijk verzekerd van de beste zorg bij u in de buurt. Daarnaast kunt u de basiszorgverzekering uitbreiden met een aanvullende verzekering en een losse tandartsverzekering, zodat u een pakket samenstelt die het beste past bij uw wensen en behoeften.

 

BEREKEN UW PREMIE

 

 

Zorgsoorten in de basiszorgverzekering

De overheid bepaalt welke zorg vergoed wordt uit de basisverzekering. Dat is dus bij elke zorgverzekeraar hetzelfde. Dit basispakket aan zorg vergoed bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, ziekenhuiszorg en revalidatiezorg. Voor een volledig overzicht van de vergoedingen uit de basisverzekering verwijzen wij u graag naar ons vergoedingenoverzicht. De zorg die u vergoed krijgt, is dus hetzelfde bij alle zorgverzekeraars. Waar wel verschil in zit, is bij welke zorgverleners u terecht kunt en hoeveel u vergoed krijgt als u naar een zogeheten ‘ongecontracteerde zorgverlener’ gaat.

Een regionale basisverzekering

Onze basisverzekering is regionaal. Dat geeft ons de kans om veel zorgverleners te contracteren, zodat u bijna nooit te maken krijgt met het tarief voor ongecontracteerde zorg.
 

Binnen de regio Salland hebben we afspraken met 90% van alle zorgverleners. Bij ziekenhuizen en huisartsen is dit zelfs 100%. Gaat u wel naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Dan krijgt u bij ons maximaal 90% vergoed van het gemiddelde tarief dat gecontracteerde zorgverleners rekenen. Behalve bij wijkverpleging, daarbij krijgt u 65%. Meer informatie over de basisverzekering.

 

Wij maken deze afspraken met zorgverleners, zodat wij de zorg voor u steeds een beetje beter kunnen maken. We hebben het namelijk niet alleen over tarieven; we starten en ondersteunen regelmatig projecten in de regio waar u direct van profiteert. Hier kunt u meer over lezen op de speciale website die we daarvoor maakten.

 

MEER OVER 'HART VOOR GOEDE ZORG'
 

Eigen risico

Voor sommige zorgsoorten uit de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. Dit is het eerste bedrag aan zorg dat u zelf betaalt. U kunt er ook voor kiezen om een vrijwillig eigen risico te nemen. Hiermee krijgt u korting op de premie, maar u moet ook een groter bedrag zelf bepalen als u zorg nodig heeft die onder het eigen risico valt.

 

Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basiszorgverzekering. Er is wel een aantal uitzonderingen. Zo betaalt u bijvoorbeeld geen eigen risico voor een bezoek aan de huisarts of voor kraamzorg.

 

MEER OVER HET EIGEN RISICO

 

 

Aanvullende verzekering en tandartsverzekering

Als u kiest voor onze basiszorgverzekering, bent u verzekerd voor de meest voorkomende zorgsoorten. Wilt u zich daarnaast verzekeren voor zorg die niet vergoed wordt vanuit dit basispakket? Dat kunt u bij ons kiezen uit vier aanvullende verzekeringen en drie tandartsverzekeringen. We hebben zelfs een soort combinatieverzekering, waarmee u een vergoeding kunt krijgen voor fysiotherapie, zorg in het buitenland én tandartskosten. Hiermee bent u dus in één keer klaar! Deze verzekering heet ‘Compact’.

 

De vier aanvullende zorgverzekeringen van Salland Zorgverzekeringen
In de vier andere aanvullende verzekeringen vindt u vergoedingen voor onder meer fysiotherapie, anticonceptie, gezondheidscursussen en brillen of contactlenzen.

 

U kunt de tandverzekering los afsluiten naast uw basisverzekering
U kunt een tandverzekering los afsluiten naast uw basisverzekering. U krijgt de periodieke controle 100% vergoed. Van alle andere behandelingen vergoeden we 75% tot aan het bedrag waarvoor u verzekerd bent. Onze tandartsverzekeringen heten;

 

Kinderen gratis meeverzekerd

Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie voor de zorgverzekering, maar ze zijn natuurlijk wel verzekerd voor zorg. Bij ons zijn uw kinderen gratis meeverzekerd voor de meest uitgebreide aanvullende en tandartsverzekering van de ouders of verzorgers. Heeft u bijvoorbeeld een aanvullende verzekering Top en uw partner de TandTop? Dan heeft uw kind recht op de vergoedingen uit beide Top pakketten.

 

SLUIT EEN BASISZORGVERZEKERING AF