• Home
  • Een basiszorgverzekering vergoedt de meest noodzakelijke zorg

De basiszorgverzekering

We kunnen allemaal wel eens ziek worden of een ongeval krijgen. Met de verzekering voor basiszorg hoeft u zich niet zoveel zorgen te maken over de kosten. De basiszorgverzekering is voor bijna iedereen in Nederland verplicht. De rijksoverheid stelt jaarlijks vast welke zorg in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de basisverzekering. De inhoud van het basispakket is dan ook bij iedere zorgverzekeraar gelijk. Meer informatie over het basispakket zorgverzekering 2017.

Premie voor de basiszorgverzekering

Voor de basiszorgverzekering betaalt u premie. Bij Salland is iedereen welkom; er is geen selectie op gezondheid of leeftijd. De zorgpremie voor de basisverzekering is ook voor iedereen gelijk. Salland heeft geen winstoogmerk en investeert een groot deel van de premie weer terug in de zorg, ook in uw regio. Meer informatie over de zorgpremie.

Eigen risico zorgverzekering, verplicht en vrijwillig

Maakt u gebruik van zorg uit de basiszorgverzekering? Dan bent u soms verplicht een deel van de zorgkosten zelf te betalen. Dit wordt het verplicht eigen risico genoemd. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de rijksoverheid en het is voor iedereen gelijk. Meer informatie over het verplicht eigen risico.

Het verplicht eigen risico kunt u aanvullen met een vrijwillig eigen risico. Hoe hoger uw vrijwillig eigen risico, hoe lager de premie voor de basiszorgverzekering. Meer informatie over het vrijwillig eigen risico.

 

Vrijwillig eigen risico

(per jaar)

Premie basisverzekering

(per maand)

Premiekorting

(per maand)

geen € 100,95 geen
€ 100,- € 97,95 € 3,-
€ 200,- € 94,95 € 6,-
€ 300,- € 91,95 € 9,-
€ 400,- € 88,95 € 12,-
€ 500,- € 83,45 € 17,50

Aanvulling op het basispakket zorgverzekering

De basiszorgverzekering dekt mogelijk niet alle zorg die u, of uw gezin, nodig heeft. U krijgt bijvoorbeeld geen vergoeding voor homeopathie- of tandartskosten. Ook de beugel voor uw zoon of dochter wordt niet vergoed vanuit het basispakket. Hiervoor kunt u zich wel aanvullend verzekeren.
Salland Zorgverzekeringen heeft vier aanvullende verzekeringen en drie aparte tandartsverzekeringen om uit te kiezen.