Verloskundige zorg zonder medische indicatie

Als er tijdens de zwangerschap of bevalling geen sprake is van een verhoogd risico voor de gezondheid van u of uw baby, heeft u recht op verloskundige zorg zonder medische indicatie. Als u geen medische indicatie heeft, kunt u zelf kiezen waar u wilt bevallen. U kunt ervoor kiezen om thuis te bevallen of in een geboortecentrum of ziekenhuis. In de meeste gevallen wordt de verloskundige zorg dan verleend door uw eigen verloskundige of huisarts.  
U heeft geen verwijzing nodig.

Wat wordt vergoed?

Onze vergoedingen rondom zwangerschap en geboorte

 
Basis Start Extra Plus Top
Verloskundige begeleiding

Eigen bijdrage bij bevalling in geboortecentrum, 

ziekenhuis, kraamhotel

60% 60%
Prenatale screening*
TENS pijnbestrijding bij de bevalling
Zwangerschapscursus

max. € 100 /

zwangerschap

max. € 100 /

zwangerschap

Zwangerschapscoach / doula

max. €  100 /

zwangerschap

max. € 100 /

zwangerschap

Borstvoedingsbegeleiding

max. € 100 /

zwangerschap

max. € 150 /

zwangerschap

* U kunt als zwangere zonder medische indicatie een NIPT en/of 20-weken-echo ook volledig vergoed krijgen. Bespreek de mogelijkheden met uw verloskundige. Deze onderzoeken worden niet door ons, maar door de overheid vergoed als onderdeel van de prenatale screening.

Eigen bijdrage bij bevalling

Als u bevalt in een geboortecentrum of gebruik maakt van een verloskamer in een ziekenhuis. In dat geval is de eigen bijdrage € 20 per dag voor de moeder en € 20 per dag voor de baby plus dat deel van het tarief van het geboortecentrum of ziekenhuis voor het gebruik van de verloskamer per dag dat hoger is dan € 143.

U bent bevallen en verblijft 6 dagen in een geboortecentrum, zonder medische indicatie. Het dagtarief van deze instelling is € 145 per dag. U betaalt dan (20 + 20) x 6 = € 240 plus (145 - 143) x 6 = € 12. Dus in totaal € 252 aan eigen bijdrage.

Eigen risico

De kosten van verloskundige zorg tellen niet mee voor het eigen risico. Onder het eigen risico vallen wel:

  • de kosten van laboratoriumonderzoek op verzoek van uw zorgaanbieder
  • indirecte kosten, zoals geneesmiddelen en vervoerskosten

Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • een verloskundige
  • een huisarts
  • een ziekenhuis
  • een geboortecentrum
  • een integrale geboortezorgorganisatie, die hiervoor door ons is gecontracteerd

Op deze pagina vindt u meer informatie over wat te regelen tijdens de zwangerschap en voor de geboorte.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten 2024.

 

Informatie over 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023