Orthodontie in bijzondere gevallen

Bij orthodontie wordt de stand van de tanden en kiezen in de kaak verbeterd. Er is sprake van orthodontie in bijzonder gevallen wanneer u een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis aan uw tanden, kaak en gebit (tand-kaak-mondstelsel) heeft. Orthodontie is een specialisme binnen de mondzorg. 

Wat krijgt u vergoed in 2023?

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van de kosten van orthodontie in bijzondere gevallen.
Basispolis
bij ernstige ontwikkel- of groeistoornis gebit: 100% (door orthodontist)
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op orthodontie als u een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van het tandkaakmondstelsel heeft. De behandeling moet noodzakelijk zijn voor het behouden of verkrijgen van een tandheelkundige functie, die hetzelfde is als wanneer de stoornis er niet was geweest. De stoornis of afwijking moet zodanig zijn, dat medediagnostiek of medebehandeling van andere vormen van zorg dan de tandheelkundige zorg (multidisciplinaire behandeling) noodzakelijk is.

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor orthodontie in bijzondere gevallen.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten van orthodontie in bijzondere gevallen tellen mee voor uw verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Wat moet u regelen?

U moet schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat u de zorg krijgt. De meeste mondzorgaanbieders zijn aangesloten op het landelijk machtigingenportaal. Uw mondzorgaanbieder kan via dit portaal digitaal toestemming aanvragen. Uw mondzorgaanbieder krijgt van ons, via het machtigingenportaal, antwoord op uw aanvraag.

Bezoekt u een mondzorgaanbieder die niet aangesloten is op het landelijke machtigingenportaal of gaat u naar het buitenland voor een behandeling? Dan moet u voor het recht op vergoeding zelf toestemming bij ons vragen en krijgen vóórdat de behandeling start. Bij de aanvraag voor de zorg moet u een schriftelijk en gemotiveerd behandelplan meesturen met vermelding van onder meer de medische diagnose(s) en de prestatiecodes, aangevuld met röntgenopnamen en eventuele gebitsmodellen.

Bij wie kunt u terecht?

Een orthodontist, al dan niet verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde, mag de zorg verlenen.

Moet ik bijbetalen voor niet-gecontracteerde zorg?

Nee, behalve als de nota hoger is dan het marktconform Nederlands Tarief.

 

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2023. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden 2023

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u hier

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.