Zorgverlener zoeken

Met onze Zorgzoeker vindt u snel een zorgverlener bij u in buurt. Bovendien ziet u direct óf en voor welke behandelingen wij met deze zorgverlener afspraken hebben gemaakt.
Zorgverlener zoeken
Stethoscoop
Check met stethoscoop
Met onze Zorgzoeker vindt u snel een zorgverlener bij u in buurt. Bovendien ziet u direct óf en voor welke behandelingen wij met deze zorgverlener afspraken hebben gemaakt.
Zorgverlener zoeken

Gedurende het jaar sluiten wij ook nieuwe contracten met zorgverleners. Daarom passen wij onze zorgzoeker meerdere keren per week aan.

Niet-gecontracteerde zorgverlener

Natuurlijk kunt u bij ons zelf kiezen naar welke zorgverlener u gaat. Wel hanteren wij maximumtarieven voor zorg door niet-gecontracteerde zorgverleners, wat betekent dat u in sommige gevallen moet bijbetalen. Dat geldt bijvoorbeeld voor fysiotherapie, geneesmiddelen en zittend ziekenvervoer. Het volledige overzicht vindt u in de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Soms moet u een machtiging van ons hebben voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgverlener. Dit staat per zorgsoort vermeld in onze voorwaarden. Heeft u de machtiging niet en gaat u wel naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan kan het zijn dat wij de zorg niet vergoeden.

Als uw zorgverlener geen contract met ons heeft, kunt u hem/haar verzoeken dit te overwegen. Ook kunt u ons contactformulier invullen met de gegevens van uw zorgverlener. Wij zullen dan een aanbod sturen voor een contract, waarbij we aangeven dat een verzekerde hierom heeft gevraagd

Voorwaarden voor vergoeding

In onze verzekeringsvoorwaarden leest u aan welke eisen een zorgverlener moet voldoen voor vergoeding van de zorg. Een voorbeeld van zo’n voorwaarde kan zijn dat een zorgaanbieder is aangesloten bij een bepaalde beroepsvereniging. Ook heeft u voor bepaalde zorg vooraf onze schriftelijke toestemming of een verwijzing nodig.

Vergoeding bij een aanvullende verzekering

Voor een vergoeding van zorg uit de aanvullende verzekering kunnen andere voorwaarden gelden dan voor zorg uit de basisverzekering. Een voorbeeld hiervan zijn de vergoedingen van medisch specialistische zorg.

Waar kan ik terecht?

Zorgsoorten

Huisartsen
Met onze basiszorgverzekering kunt u bij iedere huisarts in Nederland terecht. In de meeste gevallen gaat u naar uw eigen huisarts, maar als u bijvoorbeeld op vakantie bent, kunt u dus ook naar de dichtstbijzijnde huisarts op uw vakantieadres. Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen terecht bij een huisartsenpost. U moet daar wel eerst een afspraak maken, voor u geholpen kunt worden.
Medisch specialistische zorg
Wij maken afspraken met zorgaanbieders over de kosten van de zorg en de kwaliteit van de zorg. Regelmatig maken wij daarbij afspraken over de maximale vergoeding per jaar. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat deze afspraken geen gevolgen voor u hebben. U kunt bij de zorgaanbieders terecht, ook als de maximale vergoeding per jaar al bereikt is.

Helaas valt niet uit te sluiten dat er nooit gevolgen zijn. Mocht een zorgaanbieder u na het bereiken van de maximale vergoeding het betreffende jaar toch niet meer willen behandelen, dan zullen wij u helpen bij het vinden van een andere zorgaanbieder die de zorg aan u kan verlenen. Dit staat ook in onze zorgzoeker vermeld.

Ook in 2023 kunt u in alle ziekenhuizen in Nederland terecht. We hebben nog niet met alle ziekenhuizen de afspraken kunnen afronden, maar we verwachten er uit te komen met alle partijen; net als voorgaande jaren.
Tandartsen
U kunt voor mondzorg terecht bij iedere tandarts in Nederland. Wel is het zo, dat de meeste tandheelkundige zorg aan volwassenen niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor moet u dus een aanvullende tandartsverzekering afsluiten.
Kraamzorg
Als u zich vóór de twintigste week van de zwangerschap bij ons aanmeldt, kunnen wij uw kraamzorg op tijd regelen. U kunt uzelf aanmelden via het aanmeldformulier of via onze Zorgadvieslijn (0570) 68 74 70.
Zorgverlener in het buitenland
Wilt u weten of een zorgverlener in het buitenland gecontracteerd is? Neem dan contact op met onze Zorgadvieslijn via (0570) 687 470.

Omzetplafonds 

Wij maken afspraken met zorgaanbieders over de kosten van de zorg en de kwaliteit van de zorg. Regelmatig maken wij daarbij afspraken over de maximale vergoeding per jaar (omzetplafond). Wij maken in beginsel geen afspraken over de hoeveelheid zorg die een zorgaanbieder moet leveren (volumeafspraak). Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat afspraken over een omzetplafond geen gevolgen voor u hebben. U kunt bij de zorgaanbieders terecht, ook als het omzetplafond is bereikt. Helaas valt niet uit te sluiten dat er nooit gevolgen zijn. Mocht een zorgaanbieder u na het bereiken van het omzetplafond toch niet meer willen behandelen (voor de rest van het jaar)? Dan zullen wij u helpen bij het vinden van een andere zorgaanbieder die de zorg aan u kan verlenen.

In het uitzonderlijke geval dat er mogelijke gevolgen zijn, dan vermelden wij op onze website welke zorgaanbieders het betreft en wat de mogelijke gevolgen zijn.