• Home
 • ZorgAdvies
 • Zorgverlener zoeken? Vind een gecontracteerde zorgverlener bij u in de buurt.

Zorgverlener zoeken

Met onze Zorgzoeker vindt u snel een zorgverlener bij u in buurt. Bovendien ziet u direct óf en voor welke behandelingen wij met deze zorgverlener afspraken hebben gemaakt. Gedurende het jaar sluiten wij ook nieuwe contracten met zorgverleners. Daarom passen wij onze zorgzoeker meerdere keren per week aan. U kunt voor een behandeling meestal ook bij niet-gecontracteerde zorgverleners terecht, maar dan moet u mogelijk wel bijbetalen. Of u in dat geval een vergoeding krijgt en hoe hoog deze is, hangt af van de behandeling en hoe u bent verzekerd. Meer over niet-gecontracteerde zorg.

Aandachtspunten zorgverlener zoeken

 • Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener?
  Natuurlijk kunt u bij ons zelf kiezen naar welke zorgverlener u gaat. Wel hanteren wij maximumtarieven voor zorg door niet-gecontracteerde zorgverleners, wat betekent dat u in sommige gevallen moet bijbetalen. Dat geldt bijvoorbeeld voor fysiotherapie, geneesmiddelen en zittend ziekenvervoer. Het volledige overzicht vindt u in de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Soms moet u een machtiging van ons hebben voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgverlener. Dit staat per zorgsoort vermeld in onze voorwaarden. Heeft u de machtiging niet en gaat u wel naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan kan het zijn dat wij de zorg niet vergoeden.

   
 • Mag de zorgverlener alle vormen van zorg leveren?
  In onze verzekeringsvoorwaarden leest u aan welke eisen een zorgverlener moet voldoen voor vergoeding van de zorg. Een voorbeeld van zo’n voorwaarde kan zijn dat een zorgaanbieder is aangesloten bij een bepaalde beroepsvereniging. Ook heeft u voor bepaalde zorg vooraf onze schriftelijke toestemming of een verwijzing nodig.

   
 • Huisartsen

  Met onze basiszorgverzekering kunt u bij iedere huisarts in Nederland terecht. In de meeste gevallen gaat u naar uw eigen huisarts, maar als u bijvoorbeeld op vakantie bent, kunt u dus ook naar de dichtstbijzijnde huisarts op uw vakantieadres. Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen terecht bij een huisartsenpost. U moet daar wel eerst een afspraak maken, voor u geholpen kunt worden.
   

 • Tandartsen

  U kunt voor mondzorg terecht bij iedere tandarts in Nederland. Wel is het zo, dat de meeste tandheelkundige zorg aan volwassenen niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor moet u dus een aanvullende tandartsverzekering afsluiten. 
   

 • Kraamzorg

  Als u zich vóór de twintigste week van de zwangerschap bij ons aanmeldt, kunnen wij uw kraamzorg op tijd regelen. U kunt uzelf aanmelden via het aanmeldformulier of via onze Zorgadvieslijn (0570) 68 74 70.

 


ZORGVERLENER ZOEKEN

 

Als uw zorgverlener geen contract met ons heeft, kunt u hem/haar verzoeken dit te overwegen. Ook kunt u ons een e-mail sturen met de gegevens van uw zorgverlener. Wij zullen dan een aanbod sturen voor een contract, waarbij we aangeven dat een verzekerde hierom heeft gevraagd.