Berekening eigen risico en eigen bijdrage
Rekenvoorbeelden

Met een zorgverzekering bent u verzekerd voor de kosten van zorg. Deze kosten kunnen op verschillende manieren betaald worden:
 

  1. U betaalt de rekening eerst zelf en declareert daarna de kosten.
    Wanneer u een rekening bij ons declareert, verrekenen wij eerst een eventuele (wettelijke) eigen bijdrage. Het bedrag dat overblijft, telt eerst mee voor het verplicht eigen risico en daarna voor het vrijwillig eigen risico.

     
  2. Uw zorgverlener stuurt de rekening rechtstreeks naar ons.
    Wij bekijken vier keer per jaar of wij declaraties van uw zorgverlener hebben ontvangen. Als het eigen risico of een wettelijke eigen bijdrage van toepassing is, dan krijgt u van ons een rekening.

De verrekening van het eigen risico en de eigen bijdrage leggen wij uit met een aantal rekenvoorbeelden.

Voorbeeld 1: verplicht eigen risico

In 2021 maakt u gebruik van medisch specialistische zorg voor een bedrag van €400,-.
Het verplicht eigen risico is €385,-. Dit bedrag betaalt u zelf.
Wij vergoeden het bedrag dat daarna overblijft. De vergoeding is €15,- (400 - 385)

U heeft nu het hele bedrag van het verplicht eigen risico voor 2021 betaald. Bij nieuwe zorgkosten heeft u geen verplicht eigen risico meer.

Voorbeeld 2: verplicht eigen risico

U maakt in 2021 gebruik van geneesmiddelen via de apotheker voor een bedrag van €85,-.
Het volledige bedrag van €85,- valt onder het verplicht eigen risico. Deze kosten betaalt u zelf.
U krijgt geen vergoeding vanuit de basisverzekering.

U heeft nu nog een verplicht eigen risico over van €300,- (€385 - €85).

Voorbeeld 3: wettelijke eigen bijdrage en verplicht eigen risico

In 2021 maakt u gebruik van zittend ziekenvervoer voor een bedrag van €200,-.
De wettelijke eigen bijdrage voor het vervoer is €108,-. Deze kosten betaalt u zelf.

Het bedrag dat daarna overblijft is €92,- (200 - 108). Dit bedrag valt binnen het verplichte eigen risico van €385,-. Deze kosten betaalt u ook zelf.

U heeft nu nog een verplicht eigen risico over van €293,- (385 - 92).

Voorbeeld 4: verplicht eigen risico meerdere zorgverleners

U maakt in 2021 eerst gebruik van geneesmiddelen voor een bedrag van €85,-.
Daarna maakt u ziekenhuiskosten voor een bedrag van €300,-.
Na verrekening van de geneesmiddelen heeft u nog een eigen risico van €300,-. Zie rekenvoorbeeld 2. U betaalt daarom de ziekenhuiskosten voor een bedrag van €300,-.
Wij vergoeden het bedrag dat daarna overblijft. De vergoeding is €0,- (300 - 300)

U heeft nu het hele bedrag van het verplicht eigen risico voor 2021 betaald. Bij nieuwe zorgkosten heeft u geen verplicht eigen risico meer.

Voorbeeld 5: verplicht en vrijwillig eigen risico

U ontvangt huisartshulp voor een bedrag van €60,-.
Voor opname in het ziekenhuis krijgt u een rekening van €675,-.
U heeft naast het verplicht eigen risico van €385,- ook een vrijwillig eigen risico van €200,-.

Voor huisartshulp geldt geen eigen risico. De gemaakte kosten van €60,- krijgt u daarom volledig vergoed. Voor ziekenhuiskosten geldt het eigen risico wel. Eerst betaalt u het verplicht eigen risico van €385,-. Er blijft van de ziekenhuisrekening nog een bedrag over van €290,- (675 - 385). U betaalt hiervan het vrijwillig eigen risico van €200,-.
Wij vergoeden het bedrag dat daarna overblijft. De vergoeding is €90,- (290 - 200).

U heeft nu het hele bedrag van het verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen risico voor 2021 betaald. Bij nieuwe zorgkosten heeft u geen eigen risico meer.