Niet- gecontracteerde zorg

Wij sluiten contracten af met een groot aantal zorgverleners in heel Nederland, zodat u altijd terecht kunt bij een gecontracteerde zorgverlener. In die contracten maken wij afspraken over de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van zorg.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Wij sluiten contracten af met een groot aantal zorgverleners in heel Nederland, zodat u altijd terecht kunt bij een gecontracteerde zorgverlener. In die contracten maken wij afspraken over de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van zorg.

Controles

Als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, hebben wij geen afspraken over de zorg die u krijgt. Dat betekent dat wij extra controles willen doen voordat we de nota betalen. We doen dit omdat we zeker willen weten dat de geleverde zorg volgens de polisvoorwaarden vergoed kan worden en dat de zorg van voldoende kwaliteit was. Wij toetsen of u daadwerkelijk recht had op deze zorg en of de zorg noodzakelijk was. Op deze manier proberen wij onnodige zorgkosten te vermijden. Dit zijn wij wettelijk en maatschappelijk verplicht.

Ook na eerdere controle en/of toestemming

Ook wanneer er vooraf al controles zijn geweest of u toestemming van ons heeft gekregen voor zorg, kan er achteraf een controle plaatsvinden. Pas achteraf kunnen wij de daadwerkelijk geleverde zorg beoordelen. Als blijkt dat de zorg (deels) onterecht door ons vergoed is, kan dit betekenen dat u de kosten aan ons terug moet betalen. U bent als verzekerde in principe het aanspreekpunt bij controles achteraf.

Heeft u recht op vergoeding?

Een vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg krijgt u niet vanzelf. Hier zijn regels voor. Deze staan in de polisvoorwaarden en in ons vergoedingenoverzicht. Hierin staat ook of u eigen risico of een eigen bijdrage moet betalen.

De voordelen van gecontracteerde zorg

Wij hebben met een groot aantal zorgverleners, zorginstellingen en leveranciers afspraken gemaakt. Dit heeft een aantal voordelen voor u:

Volledige vergoeding

Als u daar recht op heeft volgens de voorwaarden.

Voorschieten niet nodig

De zorgverlener stuurt de factuur rechtstreeks naar ons.

Goede afspraken

Over kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid.