Niet-gecontracteerde zorg

Als verzekerde bij Salland Zorgverzekeringen mag u zelf kiezen naar welke zorgverlener u gaat. In onze Zorgzoeker kunt u opzoeken of wij met de zorgverlener die u gekozen heeft, afspraken hebben gemaakt over de kwaliteit en prijs van de zorg die zij leveren. Is dit niet het geval, dan spreken we van een 'niet-gecontracteerde zorgverlener'. U mag zowel naar gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor uw klachten of aandoening. Wel kan het zijn dat onze vergoeding voor de niet-gecontracteerde zorg lager is dan het bedrag dat uw zorgverlener in rekening brengt. In dat geval betaalt u het verschil zelf. 

Maximumtarief voor vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg

In onze tarievenlijsten vindt u de maximumvergoeding die wij bieden bij zorgverleners zonder contract. De tarieven verschillen per zorgsoort.

Hoe regelt u de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg?

Een vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg krijgt u niet vanzelf. Hier zijn regels voor. Deze staan in de polisvoorwaarden en op de webpagina's over de desbetreffende zorgsoort. U vindt de vergoedingen per zorgsoort in ons vergoedingenoverzicht. Hierin staat ook of u eigen risico of een eigen bijdrage moet betalen.
Het kan zijn dat u vooraf een machtiging nodig heeft. Ook dit leest u in de polisvoorwaarden. Heeft u de machtiging niet en gaat u wel naar de niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan kan het zijn dat wij de zorg niet vergoeden.
U betaalt het bedrag van de nota eerst zelf aan de zorgverlener. Daarna declareert u het bedrag bij ons.
Bij niet-gecontracteerde zorg kan het zijn dat het mogelijk wat langer duurt dan u van ons gewend bent, voordat wij de vergoeding uitkeren. Hoe dat komt, leest u hieronder.

Controle bij niet-gecontracteerde zorg

Als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, hebben wij geen afspraken over de zorg die u krijgt. Wij voeren dan extra controles uit voordat we de nota betalen. Omdat we zeker willen weten dat de geleverde zorg volgens de polisvoorwaarden vergoed kan worden en dat de zorg goed genoeg was. Wij checken of u daadwerkelijk recht had op de zorg en of de zorg noodzakelijk was, bijvoorbeeld door u te vragen naar een verwijzing. Op deze manier proberen wij onnodige zorgkosten te vermijden. Dit zijn wij wettelijk en maatschappelijk verplicht.

Ook na eerdere controle en/of toestemming

Ook wanneer er vooraf al controles zijn geweest of u toestemming van ons heeft gekregen voor de zorg, kan er achteraf een controle plaatsvinden. Pas achteraf kunnen wij de daadwerkelijk geleverde zorg beoordelen. Als blijkt dat de zorg (deels) onterecht door ons vergoed is, kan dit betekenen dat u de kosten aan ons terug moet betalen. U bent als verzekerde in principe het aanspreekpunt bij controles achteraf. 

Wist u dat?

Als uw zorgverlener geen contract met ons heeft, kunt u hem/haar verzoeken dit te overwegen. Ook kunt u ons contactformulier invullen met de gegevens van uw zorgverlener. Wij zullen dan een aanbod sturen voor een contract, waarbij we aangeven dat een verzekerde hierom heeft gevraagd.