Algemene Voorwaarden

 

Op deze pagina vindt u de Algemene voorwaarden begunstigingsovereenkomsten van Salland Zorgverzekeringen.
Deze Algemene voorwaarden zijn geactualiseerd (artikel 2.1, 4.1, 6.1 t/m 6.3. 6.6 en 6.7) en geldig met ingang van 1 januari 2023.