Kind aanmelden

Als u een baby heeft gekregen, moet u hem/haar binnen vier maanden na de geboorte bij ons aanmelden. Als u dit na die tijd doet, is uw kind natuurlijk gewoon verzekerd, maar de verzekering gaat pas in op de datum waarop wij de aanmelding ontvingen. Dat betekent dat uw zoon/dochter een periode onverzekerd is geweest. Alle kosten die voor hem/haar zijn gemaakt in die periode zijn voor uw eigen rekening.

Uw kind krijgt bij ons automatisch de hoogste aanvullende verzekeringen van uw polis of die van uw eventuele meeverzekerde partner. Voor kinderen tot 18 jaar hoeft u geen premie te betalen.

Het gaat hier om persoonlijke gegevens. Om de bescherming van deze gegevens te kunnen garanderen, kunt u uw kind alleen aanmelden via Mijn Salland.